Tropische iXcamp Instructional Designer

31-05-2018 door Justine van den Berg

Als je wordt uitgenodigd voor een bootcamp verwacht je een intensieve training. Het werd uiteindelijk een tropische training in een prachtig groene omgeving op landgoed Avegoor. Ondanks de hoge temperaturen zijn de deelnemers van iXcamp 2018 druk bezig met didactische modellen, concepten, werkvormen, virtual learning, design thinking, greenscreens, Zora en drones. In twee dagen worden de leraren uit het mbo en professionals van zorginstellingen opgeleid tot Instructional Designer.

Na deze tweedaagse bootcamp starten ze met een design team in hun eigen organisatie. Tijdens de iXcamp verfijnen ze hun eigen onderzoeksvraag. En ze trainen zich hoe ze samen met een designteam aan de slag kunnen gaan met deze vraag. Doel is dat er uiteindelijk door de designteams onderwijsmodulen worden ontwikkeld die ook breder gebruikt kunnen worden dan alleen in de eigen organisatie.

In de designteam werken professionals vanuit onderwijs, onderzoek en werkpraktijk samen aan vernieuwing van het onderwijs en van het vak. De nieuwe leerarrangementen zijn ict-rijk en ontworpen vanuit een doordacht concept, met een goed model en passende werkvormen. Tijdens de bootcamp maken de deelnemers dan ook gebruik van een rijk palet aan tools en apps die ingezet kunnen worden in onderwijs. 

  

De eerste dag van de iXcamp is een lange dag. De deelnemers starten de dag vroeg met een aantal kennismakingsoefeningen en gaan meteen door naar de theoretische modellen. Ze leren werken volgens de stappen die een designteams doorloopt. Nadat ze hun eigen onderzoeksvragen hebben opgesteld gaan ze aan de slag in een safari van tools en apps. Al snel vliegen er drones door de gangen, lopen mensen virtueel door het menselijk hart of oog, bouwen ze aan domotica en maken ze korte filmpjes en foto’s met een green screen. ’s Avonds gaat de training gewoon door met een strak geregisseerde sessie designthinking. De deelnemers ontwerpen een product voor een andere deelnemer. Uit je hoofd, korte cycli, testen en weer verder ontwerpen. Een kado’tje voor elkaar aan het eind van de intensieve dag. 

Dag twee start met theorie en doorontwikkeling van de ontwerpvragen. Het is belangrijk dat deze vragen goed zijn doordacht en dat de ID-ers helder hebben wat ze er mee willen gaan doen. Met deze vraag kunnen ze bij hun eigen organisatie formeel akkoord vragen om het designteam te starten. 

Daarna werken de deelnemers in een pressure cooker aan een literatuurstudie. Belangrijk bij literatuuronderzoek is onder andere dat je altijd een goede samenvatting maakt van dat wat je hebt gelezen en kijkt wat je er mee kunt doen in je eigen leerarrangement. Ook het gesprek over wat je hebt gelezen is belangrijk onderdeel van de activiteiten van een designteam. Daarnaast heb je een goed verslag van de literatuurstudie nodig voor je verantwoording van het ontwerp van designteam. 

Tot slot maakten de deelnemers een digitaal prototyope van een e-learningmodule. Met deze kennis en ervaring kunnen ze hun eigen designteams starten. Ook na de iXcamp krijgen ze begeleiding vanuit het iXperium. De specialisten en onderzoekers van het iXperium verzorgen regelmatig extra begeleiding, bijvoorbeeld in de vorm van webinars of begeleiding in de digitale leeromgeving. De designteams gaan na de iXcamp zo snel mogelijk samen met bedrijven werkelijk vorm geven aan hun leerarrangement.

ict-rijk onderwijs en open platform
De iXcamp is een initiatief van het Consortium Allyoucanlearn. Het consortium heeft een aantal doelstellingen:

  • mbo onderwijs innoveren door flexibilisering en personalisering,
  • de aansluiting tussen opleiding en werkveld verbeteren,
  • ketenintegratie van alle partners in de sector zorg- en welzijn en 
  • open educatie voor allen werkzaam in zorg en welzijn.

Allyoucanlearn is een open platform en biedt een groeiend aantal online leerinhouden. De leermodules worden gezamenlijk gemaakt door het onderwijs, het werkveld zorg en welzijn, gemeenten en andere betrokkenen binnen zorg en welzijn. Na vier jaar staan er minimaal 150 modules die door iedereen gratis gebruikt kunnen worden.

Tags:
Geplaatst onder: Geen categorie | Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *