Start eerste MBO Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict

10-07-2018 door Justine van den Berg
bron: shutterstock - NRO werkplaatsen onderwijsonderzoek

Het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict start samen met een consortium van partners de MBO Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict. Bijzonder is dat we met deze samenwerking de practoraten uit het mbo kunnen verbinden aan hbo- en wo-onderzoek en aan de ervaringen en resultaten die wij hebben vanuit het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict. Dit wordt naast de mbo-werkplaats rond burgerschap, de eerste Werkplaats Onderwijsonderzoek voor het mbo. We zijn trots dat we hierin partner zijn.

Parallel aan deze onderzoekswerkplaats richten dezelfde partners samen met Kennisnet (in opdracht van OCW) de Community of practice Leren met ict in voor mbo-docenten en teamleiders. Met deze twee initiatieven kunnen we de koers voor leren met ict verdiepen, de betrokkenheid uit mbo’s verbreden en tegelijk de inhoud verbinden aan vergelijkbare initiatieven bij andere mbo’s.

Gepersonaliseerd leren
Leren is gepersonaliseerd wanneer het de individuele leerbehoeften en belangen van leerlingen centraal stelt en de leerling regie heeft over zijn eigen leerproces. In de MBO Onderzoekswerkplaats geven we gepersonaliseerd leren met ict evidence-informed vorm door onderzoek en praktijk met elkaar te verbinden.

Samenwerking mbo-hbo-wo
Binnen de mbo’s ontwerpen en onderzoeken multidisciplinaire designteams van docenten, mbo-studenten, practoren, experts, onderzoekers, lerarenopleiders en leraren in opleiding leerarrangementen gepersonaliseerd leren met ict. Ze werken volgens de methodiek van iXperium designteams. Hierbij is aandacht voor de vormgeving van het primaire proces, de organisatie van het onderwijs en de competenties van docenten en studenten. Kansrijke leerarrangementen implementeren we breed en onderzoeken we op mbo’s in de binnen- en buitenkring (dus zowel bij deelnemende mbo’s als andere mbo’s en scholen binnen het samenwerkingsverband Community of Practice Leren met ICT).

Het onderzoek
Het onderzoek richt zich op de werkzame elementen in leerarrangementen, de ict-competenties van docenten en de competenties van leerlingen voor zelfregulatie, autonomie en ict . Daarnaast onderzoeken we de bijdrage van de werkplaats aan duurzame kennisontwikkeling en praktijkontwikkeling en evalueren we de ontwikkeling en werkwijze van de werkplaats tijdens het project.

Resultaat na twee jaar
Na twee jaar willen we het volgende hebben bereikt:
twintig ontwikkelde leerarrangementen; zestig mbo-docenten geprofessionaliseerd in het onderzoeksmatig ontwerpen van gepersonaliseerd onderwijs met ict; vijf geïmplementeerde en onderzochte leerarrangementen; verbinding met minimaal zestig masters,
onderzoekers en docenten per betrokken mbo; vijf mbo-instellingen in de binnenkring en een buitenkring met minimaal twaalf mbo-instellingen; verbinding met de Community of Practice Leren met ict met een bereik van minimaal tweehonderd mbo-docenten; een monitor voor studenten inclusief analyse en rapportage; inzicht in de aanwezige en benodigde (ict-)competenties bij studenten; inzicht in de werkzame bestanddelen van de werkplaats onderwijsonderzoek; en een plan van aanpak voor verdere implementatie en het vervolg van de werkplaats onderwijsonderzoek.

Samenwerkingspartners
In de Werkplaats onderwijsonderzoek leren en ict werken mbo’s uit Gelderland, Brabant en Amsterdam, het HAN-lectoraat Leren met ICT, de practoraten Activerende didactiek en Mediawijsheid, Tilburg University en IVA Onderwijs/Stichting Etre et Avoir. Het consortium bouwt voort op langdurige samenwerkingsverbanden rond leren en ict, verbindt deze en haakt nieuwe partners aan die een landelijke werkplaats onderwijsonderzoek willen realiseren.

De MBO onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict wordt gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). ROC de Leijgraaf is penvoerder. Vanuit het iXperium/Centre of Expertise zijn naast Marijke Kral, lector Leren met ict, verschillende onderzoekers betrokken en participeren docenten en studenten van het HAN Instituut voor Leraar en School in de designteams.

Tags:
Geplaatst onder: Geen categorie | Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *