Home » Producten en publicaties » Professionaliseringstoolkit

Professionaliseringstoolkit

De wereld om ons heen verandert continu en technologie ontwikkelt zich steeds sneller. Het onderwijs van nu vraagt dan ook om leraren die ict op creatieve wijze in kunnen zetten. Om leraren te helpen deze competenties te ontwikkelen heeft het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict een brede en uitdagende professionaliseringstoolkit ontwikkeld waarin onder andere een competentieset voor leraren is vastgelegd. De competenties zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm (VSAT). Inspireren, samen leren, experimenteren en creatief ontwerpen staan centraal in de toolkit. De aanpak richt zich op twee lijnen:

– Lijn 1 – ict geletterdheid: besteedt aandacht aan de ontwikkeling van de eigen ict-vaardigheden, het creatief ict-gebruik en de vaardigheden om studenten en leerlingen te helpen bij de ontwikkeling van ict-geletterdheid.

– Lijn 2 – leren en lesgeven met ict: richt zich op de integratie van ict in het onderwijs. De focus ligt op de verbinding naar de eigen onderwijspraktijk, didactische vaardigheden en het integraal ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen om zo recht te doen aan verschillen tussen leerlingen.

Bekijk hier de professionaliseringstoolkit:

 

 

Share