Home » Producten en publicaties » Minor Design4Learning

Minor Design4Learning

In minor Design4Learning leren toekomstige professionals praktijkvragen over leren met ict te analyseren en op innovatieve wijze op te lossen. Door verbanden te leggen tussen onderwijskunde, creativiteit en technologie en door middel van multidisciplinaire samenwerking worden er ict-rijke leerarrangementen ontworpen waarmee recht wordt gedaan aan verschillen tussen leerlingen.

Meer informatie en inschrijven

Heb je nog specifieke vragen? Neem dan contact op met Jan.Knuivers@han.nlMarja.Flipse@han.nl

Share