Home » Producten en publicaties » Professionalisering

Professionalisering

i:o

Digitalisering van het onderwijs is een belangrijke ontwikkeling binnen de HAN. Zo is een grote rol weggelegd voor ‘blended leren’ in de vernieuwde deeltijdopleidingen. Een juiste balans tussen contactonderwijs, leren op de werkplek en online leren is het doel.

 Leren en lesgeven met ICT

Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat docenten voldoende zijn toegerust voor het leren en lesgeven met ict. Het iXperium/Centre of Expertise heeft bekwaamheidseisen voor leren en lesgeven met ict ontwikkeld. Uit onderzoek in de faculteit Educatie blijkt dat de eigen ict-geletterdheid van docenten, en met name het creatief om kunnen gaan met ict en media, van grote invloed is op het didactisch gebruik van ict.

Bekwaamheidseisen

Op basis van literatuurstudie en werkveldraadpleging zijn de volgende bekwaamheidseisen voor docenten vastgesteld. Ict-geletterdheid vormt de basis om te kunnen leren en lesgeven met ict. Om ict zinvol te kunnen inzetten voor leren en lesgeven, dienen docenten te beschikken over instrumentele ict-vaardigheden, informatievaardigheden en mediavaardigheden. Docenten hebben daarnaast pedagogisch-didactische vaardigheden nodig voor het leren en lesgeven met ict, waaronder ontwerpvaardigheden en vaardigheden in het gebruik van data. Docenten moeten ook in staat zijn studenten op te leiden in ict-geletterdheid. Leren en lesgeven met ict doet verder een beroep op de competenties voor leren en innoveren.

Professionalisering

Docenten geven zelf aan behoefte te hebben aan professionalisering op de genoemde domeinen. Het iXperium/CoE heeft, passend bij de bekwaamheidseisen en de ondersteuningsvragen, een uitdagend professionaliseringsprogramma ontwikkeld waarin inspireren, samen leren, experimenteren en creatief ontwerpen centraal staan. Via diverse programmalijnen en een mix aan werkvormen wordt rekening gehouden met verschillende leervoorkeuren. Bij elke lijn is ruime aandacht voor de koppeling met eigen praktijk en eigen vragen. Het programma wordt uitgevoerd met experts van binnen en buiten de HAN.

Share