Home » Producten en publicaties » Inzicht in jouw ict-gebruik met de iX-ray

Inzicht in jouw ict-gebruik met de iX-ray

De iX-ray Leren met ict is een app die ontwikkeld is voor leraren om een beeld te krijgen van hun ict-gebruik in de praktijk. Leidend hierin is de competentieset Leren en lesgeven met ict, ontwikkeld door het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict. Dit zijn competenties voor leraren om ict effectief in te zetten in hun onderwijs en leerlingen te begeleiden in ict-geletterdheid. De iX-ray geeft met behulp van foto’s en filmpjes uit de onderwijspraktijk, leraren inzicht in hun eigen ict-gebruik. Gebruikers krijgen een inhoudelijke terugkoppeling over hun ontwikkeling.

Wil je weten hoe ict-rijk jij bent? Doe dan de scan op www.iX-ray.nl

Share