Home » Producten en publicaties » Honoursprogramma

Honoursprogramma

Het honoursprogramma Educatie Open Sourced daagt excellente bachelorstudenten van de faculteit Educatie van de HAN uit om hun rol als onderwijsveranderaar of opleidingsvernieuwer vorm te geven. Het programma richt zich op onderwijsinnovatie en ontwerpen, ondernemerschap en leren door en met behulp van ict.

Heb je interesse in het honoursprogramma EOS? Neem contact op via honours.educatie@han.nl

 

Share