Home » Privacy

Privacy

Via deze site treedt u in contact met het iXperium. Door de informatie op deze site te raadplegen, door u aan te melden voor een training of kort programma of door extra informatie aan te vragen via een formulier. Daarbij is het voor u en voor het iXperium van belang dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Sinds 1 december 2002 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van kracht. Doel van deze wet is dat burgers geen ongevraagde informatie of reclame in hun (digitale) brievenbus krijgen. Het iXperium houdt zich uiteraard aan deze wet en het hanteert daarom de volgende vaste werkwijze met betrekking tot persoonlijke gegevens.

  • Informatieaanvragers kunnen op alle aanvraagmogelijkheden aankruisen of ze wel of geen vervolginformatie wensen te ontvangen
  • Alleen adressen van informatieaanvragers die hiervoor toestemming hebben gegeven, mogen worden gebruikt voor het verzenden van vervolginformatie
  • Op de mailings per post zal in kleine lettertjes worden vermeld: wil je geen post meer van het iXperium ontvangen, dan kun je/kunt u dit per e-mail meedelen aan: info@ixperium.nl
  • Op mailings via e-mail zal een opt-out mogelijkheid worden opgenomen
Share