Home » iXperium/Centre of Expertise Leren met ict

iXperium/Centre of Expertise Leren met ict

‘Het leren van morgen is een leven lang gepersonaliseerd leren in een door technologie ondersteunde sociale leeromgeving.’
– Visie iXperium

Het iXperium/CoE is een netwerkorganisatie op het gebied van leren en lesgeven met ict. Het is een initiatief van het HAN lectoraat ‘leren met ict’, schoolbesturen in de regio Gelderland en de lerarenopleidingen van de HAN. Het iXperium/CoE voert praktijkgericht onderzoek uit om gepersonaliseerd leren met inzet van ict én ict geletterdheid in het onderwijs verder te ontwikkelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marie-José Kuypers: mariejose.kuypers@han.nl


 

 

wie is wie bij iXperium CoEWie is wie

De mensen achter iXperium/CoE.
Lees meer >>


Share