Home » Onderzoek en ontwikkeling » Projecten

Projecten

Vanuit iXperium/CoE werken we met verschillende partners samen in projecten.

Nijmeegse Beweging Digitale geletterdheid

De Nijmeegse beweging (digitale) geletterdheid is een gezamenlijk initiatief van een aantal Nijmeegse schoolbesturen (vo en mbo), Gemeente Nijmegen, Bibliotheek Gelderland Zuid, het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict en de lerarenopleidingen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Doel van de beweging is het vergroten van de (digitale) geletterdheid van Nijmeegse jongeren, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en functioneren in de maatschappij.

In 2018 verkennen we op de betrokken scholen de stand van zaken op de thema’s laaggeletterdheid, leesbevordering, leesmotivatie, (digitale) leesvaardigheid en digitale geletterdheid. Daarnaast brengen we het ‘kennis-ecosysteem’ in kaart van lopende projecten en initiatieven op het gebied van (digitale) geletterdheid binnen de regio Nijmegen. Begin 2019 volgen een aantal gezamenlijke inspiratiesessies gericht op professionalisering, kennisdeling en het bepalen van de (gezamenlijke) ambities.

Penvoerder van de Nijmeegse Beweging (Digitale) Geletterdheid is de Bibliotheek Gelderland Zuid. De inhoudelijke coördinatie van de activiteiten is in handen van het iXperium/Centre of Expertise.

Meer informatie: Madeleine Hulsen (madeleine.hulsen@han.nl)

 

Share