Home » Onderzoek en ontwikkeling » Personaliseren van leren

Personaliseren van leren

Recht doen aan verschillen tussen leerlingen is voor veel scholen en leraren een lastige opgave. Zij staan voor de uitdaging om met ict individuele leerbehoeftes in beeld te brengen en aanpassingen op maat te doen op het gebied van didactiek, pedagogiek, curriculum en leeromgeving.

Gepersonaliseerd leren met ict is de ultieme vorm van recht doen aan verschillen tussen leerlingen: bij deze onderwijsvariant hebben leerlingen zelf inbreng in hun leerproces. Technologie is onmisbaar bij gepersonaliseerd leren. Bijvoorbeeld voor de verzameling van data en het geven van feedback, maar ook voor het reguleren van leerprocessen, de interactie met de leerstof en de realisatie van een rijke, sociale leeromgeving.

Model Personaliseren van leren

 

Personaliseren van leren kan op verschillende manieren vorm krijgen. Het Model Personaliseren van leren biedt scholen een kompas voor het bieden van maatwerk.

Op de verticale as staat de mate van collectief belang versus individueel belang weergegeven. Naarmate het collectieve belang zwaarder weegt, zal er in het onderwijsaanbod sprake zijn van een vergaande vorm standaardisatie, waarbij alle leerlingen hetzelfde onderwijs volgen. Naarmate het individueel belang zwaarder weegt en onderwijs beter aansluit op individuele doelen en leerbehoeften, is er sprake van differentiatie.

De horizontale as gaat over de regie op het leren van de leerling. Bevindt die zich uiterst links op deze as, dan zijn de methode, de leraar en/of het ict-middel volledig leidend voor het leerproces, terwijl rechts de leerling de volledige regie over zijn leerproces heeft.

De publicatie Dimensies van gepersonaliseerd leren geeft meer informatie over het begrip personaliseren van leren en de invulling daarvan. De beschreven dimensies vormen de eerste bouwstenen voor het organiseren van gepersonaliseerd leren met ict.

 

Share