Home » Onderzoek en ontwikkeling » Personaliseren van leren

Personaliseren van leren

Gepersonaliseerd leren is voor veel scholen en leraren een lastige opgave. Zij staan voor de uitdaging om met ict individuele leerbehoeftes in beeld te brengen en aanpassingen op maat te doen op het gebied van didactiek, pedagogiek, curriculum en leeromgeving. Ict is belangrijk voor gepersonaliseerd leren, bijvoorbeeld in de verzameling van data en het geven van feedback, maar ook voor het reguleren van leerprocessen, de interactie met de leerstof en de realisatie van een rijke, sociale leeromgeving. De organisatie van gepersonaliseerd leren met inzet van ict is een van de drie onderzoekslijnen van het iXperium/CoE.

Model Personaliseren van leren

Personaliseren van leren kan op verschillende manieren vorm krijgen. Het Model Personaliseren van leren biedt scholen een kompas voor het bieden van maatwerk.

De publicatie Dimensies van gepersonaliseerd leren (2016) geeft meer informatie over het begrip personaliseren van leren en de invulling daarvan.

De publicatie Het organiseren van gepersonaliseerd leren (2018) beschrijft welke aspecten van de schoolorganisatie veranderen als het leren meer wordt gepersonaliseerd. Dit houdt in dat het onderwijs meer wordt afgestemd op de individuele onderwijsbehoeften van leerlingen en dat leerlingen meer regie hebben over hun eigen leerproces. In de publicatie gaan we in op de belangrijkste actoren en factoren die een rol spelen bij het organiseren van gepersonaliseerd leren en komen verschillende scholen die dit in praktijk brengen aan bod. ‘Het organiseren van gepersonaliseerd leren. Praktijkscenario’s op weg naar gepersonaliseerd leren’ is een vervolg op de publicatie ‘Dimensies van gepersonaliseerd leren – de eerste bouwsteen voor het organiseren van gepersonaliseerd leren’ (Van Loon, Van der Neut, De Ries & Kral, 2016).

 

Share