Home » Onderzoek en ontwikkeling » Onderzoekswerkplaatsen gepersonaliseerd leren met ict

Onderzoekswerkplaatsen gepersonaliseerd leren met ict

iXperium werkt samen met partners in de Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict voor het primair onderwijs en het mbo.

iXperium Onderzoekswerkplaats primair onderwijs ‘Gepersonaliseerd leren met ict’

In de iXperium Onderzoekswerkplaats ‘Gepersonaliseerd leren met ict’ werken basisscholen van negen schoolbesturen van CLC Arnhem en CLC Nijmegen, HAN Pabo en het Welten Instituut (Open Universiteit) intensief samen aan de vormgeving van gepersonaliseerd leren met ict in het primair onderwijs. Het consortium bouwt voort op bestaande samenwerkingsverbanden rond leren met ict tussen de betrokken partijen. Op negen iXperium-scholen ontwerpen en onderzoeken multidisciplinaire designteams integrale interventies voor gepersonaliseerd leren met ict. Hierbij is onder andere aandacht voor de vormgeving van het primaire proces, de organisatie van het onderwijs, de inzet van ict en de competenties van leraren en leerlingen.

Er vindt zowel ontwerpgericht onderzoek op de scholen zelf plaats als overkoepelend onderzoek naar de interventies.

Video: Associate lector AnneMarieke van Loon

De centrale onderzoeksvragen zijn:
1. Hoe krijgt gepersonaliseerd leren met ict vorm in het primaire proces en wat betekent dit voor de schoolorganisatie?
2. Welke (ict)competenties hebben leraren en leerlingen nodig om gepersonaliseerd leren in praktijk te brengen?
3. Wat zijn de effecten van vormen van gepersonaliseerd leren met ict op leerprestaties, zelfregulerende vaardigheden en motivatie van leerlingen?
4. Hoe kan duurzame kennisontwikkeling over gepersonaliseerd leren met ict worden gerealiseerd?

Drie sporen

De aanpak van de onderzoekswerkplaats kent drie sporen:
1. Integrale aanpak gepersonaliseerd leren met ict: ontwerpgericht onderzoek in de scholen;
2. Overkoepelend onderzoek: cross-case analyses en effecten;
3. Bouwen aan een werkplaats onderwijsonderzoek als kennisknooppunt.

De onderzoeksresultaten leiden niet alleen tot onderwijs-verbetering in de werkplaats, maar dragen ook bij aan de ontwikkeling van nieuwe kennis voor bredere contexten.
Vanuit de HAN zijn naast Marijke Kral (lector Leren met ict) en Anne-Marieke van Loon (associate lector Leren met ict) verschillende onderzoekers vanuit het iXperium/CoE betrokken en participeren docenten en studenten van de HAN Pabo in de designteams.

De werkplaats onderwijsonderzoek ‘gepersonaliseerd leren met ict’ wordt gesubsidieerd door Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de PO-raad.

Nieuws en (tussentijdse) resultaten met betrekking tot de iXperium onderzoekswerkplaats PO ‘Gepersonaliseerd leren met ict’ worden op deze site gedeeld.

=======

Onderzoekswerkplaats mbo ‘Gepersonaliseerd leren met ict’

In de mbo Onderzoekswerkplaats ‘Gepersonaliseerd leren met ict’ werken mbo’s uit Gelderland, Brabant en Amsterdam, het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict, de practoraten Activerende didactiek en Mediawijsheid, Tilburg University en IVA Onderwijs/Stichting Etre et Avoir intensief samen aan de vormgeving van gepersonaliseerd leren met ict in het mbo. Het consortium bouwt voort op langdurige samenwerkings-verbanden rond leren en ict, verbindt deze en haakt nieuwe partners aan.

De deelnemende mbo’s ambiëren een beweging naar meer zelfregie van de student in het onderwijs. Hierin wordt een belangrijke rol gezien voor ict. Er is echter behoefte aan ondersteuning, kennisuitwisseling, onderzoek, professionalisering en experimenteerruimte met betrekking tot gepersonaliseerd leren met ict. Hierbij gaat het niet alleen over het primaire proces maar ook over de consequenties van gepersonaliseerd leren met ict op organisatieniveau. Dit vraagt om een integrale evidence-informed aanpak.

Het onderzoek richt zich op de werkzame elementen in leerarrangementen, de ict-competenties van docenten en de competenties van leerlingen voor zelfregulatie. Daarnaast wordt de bijdrage van de werkplaats aan duurzame kennisontwikkeling en praktijkontwikkeling onderzocht en worden ontwikkeling en werkwijze van de werkplaats tijdens het project geëvalueerd.

De centrale onderzoeksvragen zijn:
1. Hoe kan gepersonaliseerd leren met ict vorm krijgen in het mbo?
2. Wat zij de consequenties van gepersonaliseerd leren met ict voor de organisatie van het mbo-onderwijs?
3. Hoe kunnen docenten de (ict)competenties en de onderzoekende houding nodig voor gepersonaliseerd leren ontwikkelen en hoe draagt de onderzoekswerkplaats hieraan bij?
4. Welke (ict)competenties hebben mbo-leerlingen nodig voor gepersonaliseerd leren met ict en hoe kunnen ze deze ontwikkelen?
5. Hoe kan duurzame kennisontwikkeling op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict voor het mbo worden gerealiseerd? Hoe draagt dat bij aan praktijkontwikkeling in de opleidingen?
De aanpak van de onderzoekswerkplaats kent vijf sporen:
1. Leerarrangementen onderzoeksmatig ontwerpen;
2. Uitrollen en onderzoeken van leerarrangementen;
3. Overkoepelend onderzoek naar de onderzoeksvragen;
4. Bouwen en evalueren van een landelijke werkplaats onderwijsonderzoek;
5. Kennisdisseminatie.

Vanuit het iXperium zijn naast Marijke Kral (lector Leren met ict) en Pierre Gorissen (senior onderzoeker Leren met ict) verschillende onderzoekers vanuit het iXperium/CoE betrokken. John Schobben van ROC de Leijgraaf is penvoerder van de mbo Onderzoekswerkplaats.

De mbo Onderzoekswerkplaats ‘gepersonaliseerd leren met ict’ wordt gesubsidieerd door Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Nieuws en (tussentijdse) resultaten met betrekking tot de mbo onderzoekswerkplaats ‘Gepersonaliseerd leren met ict’ worden op deze site gedeeld.

Share