Home » Onderzoek en ontwikkeling » Monitoring leren en lesgeven met ict

Monitoring leren en lesgeven met ict

Het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict heeft een monitor ontwikkeld om de ontwikkeling van ict-competenties van leraren te meten en een beeld te geven van het feitelijke gebruik van ict in hun onderwijs. De uitkomsten van de monitor geven een steeds beter beeld van de competenties die ertoe doen als het gaat om de inzet van ict in het onderwijs en worden hiernaast gebruikt als benchmark.

De monitor geeft betrokken besturen en onderwijsorganisaties inzicht in hun uitgangspositie en biedt concrete aanbevelingen voor professionalisering. Bij herhaalde afname biedt de monitor bovendien zicht op de opbrengsten van de professionalisering.

Bekijk de vragenlijst die in 2017 bij verschillende mbo-instellingen is afgenomen.
Bekijk het rapport van de meeste recente meting in het mbo.

Meer weten? Neem contact op met carolien.vanrens@han.nl

 

Share