Home » Onderzoek en ontwikkeling » iXperium designteams

iXperium designteams

In de iXperium Designteams ontwerpen leraren, lerarenopleiders, onderzoekers, ict-experts en studenten samen ict-rijke leerarrangementen. Dit kan bijvoorbeeld een les, een lessenreeks of een volledige leerlijn zijn. Centraal staat een onderwijskundig vraagstuk dat te maken heeft met gepersonaliseerd leren en de inzet van ICT hierbij.

iXperium designteams werken volgens de methode ‘design thinking’. Het werk van de designteams is vastgelegd in een aantal publicaties.

De werkwijze en opbrengsten van de iXperium designteams worden geëvalueerd door onderzoekers. Aan de hand van deze evaluaties wordt de werkwijze waar nodig aangepast.


 Designteams in het po


Designteams in het vo


Designteams in het mbo

Share