Home » Onderzoek en ontwikkeling » iXpeditie Maatwerk

iXpeditie Maatwerk

foto blog Het RAAK-project iXpeditie Maatwerk ontwikkelt en onderzoekt een spelsimulatie waarmee schoolteams en toekomstige leraren in beeld kunnen brengen waar zij op dit moment staan als het gaat om maatwerk met ict in de klas en school. De spelsimulatie wordt ontwikkeld en onderzocht door het consortium van het project, bestaande uit iXperium/Centre of Expertise Leren met ict (HAN), CLC Arnhem, Conexus, HAN Pabo, Radboud Universiteit Nijmegen, Open Universiteit Nederland en het lectoraat Goed bestuur en innovatiedynamiek (HAN). Projectleider is Anne-Marieke van Loon.

Promotieonderzoek

Aan het project is een promotieonderzoek gekoppeld onder begeleiding van het lectoraat Leren met ict (HAN) en de Radboud Docenten Academie. Het promotieonderzoek richt zich op de vraag of de spelsimulatie bijdraagt aan het vergroten van het perspectief van leraren.

Meer informatie over iXpeditie Maatwerk:

Share