Nieuwe publicatie: Op iXpeditie Maatwerk

03-04-2019 door Merel Reichgelt

Veel scholen zijn bezig om het onderwijs anders in te richten om beter recht te doen aan verschillen tussen leerlingen. Vaak gaat het om vormen van gepersonaliseerd leren waarbij de leerling meer zelfregie heeft en er sprake is van differentiatie in onderwijsaanbod en aanpak. Scholen vragen zich af hoe zij het leren willen personaliseren, hoe zij ict daarbij willen inzetten en wat er allemaal nodig is om personaliseren van leren te organiseren. Vanuit deze vraagstukken is in het RAAK-project iXpeditie Maatwerk een model ontwikkeld om keuzes te maken ten aanzien van ‘personaliseren van leren’, en een model met de actoren en factoren die een rol spelen bij de organisatie van personaliseren van leren met ict. Op basis hiervan is een spel voor schoolteams gemaakt om samen een beeld te vormen hoe personaliseren van leren op school vormgegeven kan worden.
In het artikel wordt duidelijk waar je over na moet denken als je als school meer gepersonaliseerd wilt gaan werken en hoe het spel iXpeditie Maatwerk hier een start voor kan zijn.

Het spel iXpeditie Maatwerk

iXpeditie Maatwerk wordt gespeeld door een schoolteam van maximaal zestien personen. In het spel spelen vier teams namens een fictief spelpersonage. De spelpersonages zijn leerlingen die de hulp van het team nodig hebben. Vier groepen leraren krijgen ieder een leerling toebedeeld en bedenken tijdens het spel oplossingen op maat voor hun leerling. Bij het bedenken van oplossingen op maat houdt elke groep rekening met de context van de school. Ze bespreken de verschillende oplossingen en gaan met elkaar in gesprek over de gevolgen voor de organisatie van het onderwijs. Zo krijgen deelnemers een scherper beeld van de ambitie die ze nastreven en wat nodig is om deze te realiseren. Elke spelsessie wordt na afloop geëvalueerd met het team.

Opbrengsten van het spel

Inmiddels hebben tien schoolteams het spel gespeeld. Uit de evaluatie blijkt dat het spel stimuleert om ‘out of the box’ te denken en bestaande denkbeelden los te laten. Het overleggen en uitwisselen draagt bij aan het delen van ideeën en standpunten. Leraren zien dat ict een belangrijk middel kan zijn voor maatwerk, dat het meer kan opleveren dan gedacht (onder meer ict-inzet bij het plannen/het geven van feedback/het werken op eigen niveau).

“Op iXpeditie Maatwerk: De eerste stap in het organiseren van gepersonaliseerd leren met ict” is een publicatie in het kader van het project iXpeditie Maatwerk. Het artikel is geschreven door iXperium/CoE onderzoekers Anne-Marieke van Loon, Irma van der Neut, Rianne Kooi en Marijke Kral en gepubliceerd in het tijdschrift Vives.

Download het artikel Op iXpeditie Maatwerk (PDF).

 

Tags:
Geplaatst onder: Algemeen, iXpeditie Maatwerk | Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *