Home » iXperiums » iXperium Health » iXperium Health algemeen

iXperium Health algemeen

De zorg en welzijn staan op het moment voor een aantal grote uitdagingen. De vraag naar zorg neemt toe, terwijl budgetten afnemen. Ook is er een groeiend tekort aan geschoold personeel. Technologie kan (een deel van) de oplossing vormen voor deze uitdagingen. Zo kan technologie de kosten in de zorg te verlagen en arbeid gedeeltelijk overnemen of verlichten. Ook vormt technologie een aanvulling op de huidige zorg en welzijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het versterken van sociale netwerken, ondersteuning in het dagelijks functioneren voor mensen met een beperking en het helpen aanleren van sociale vaardigheden.

Het iXperium Health is een innovatief lab gericht op technologie in de zorg en welzijn. In het iXperium Health wordt er met het oog op de veranderingen op het gebied van zorg en welzijn gewerkt aan (het omgaan met) nieuwe technologie in de zorg en welzijn. De missie van het iXperium Health is om (aankomend) professionals te leren technologische ontwikkelingen rondom gezondheid, welzijn en arbeid toe te passen en (aankomend) professionals op een duurzame manier te laten reflecteren op deze ontwikkelingen.

Het iXperium Health is een organisatie waarin onderwijs, werkveld en onderzoek nauw met elkaar verweven zijn. Studenten en docenten kunnen op een actieve manier kennismaken en experimenteren met technische innovaties voor zorg en welzijn. Daarnaast worden vanuit het iXperium Health trainingen, (bijscholings)cursussen, symposia en demonstraties voor het werkveld georganiseerd. Vraagstukken uit de praktijk kunnen tevens dienen als stage- of afstudeeropdrachten voor studenten. Tot slot wordt vanuit het iXperium Health onderzoek gedaan naar de rol en mogelijkheden van technologie in de zorg en welzijn. Met behulp van een aantal externe partners kunnen bestaande onderzoekslijnen naar technologie in de zorg en welzijn worden gebundeld en uitgebreid. Hierbij werkt het iXperium Health samen met Siza, Pluryn, RIBW Nijmegen & Rivierenland en het Radboudumc.

Ga naar de site van iXperium Health

Contactgegevens iXperium Health:
iXperium Health
Kapittelweg 33
6525 EN Nijmegen
Lokaal D1.39
E ixperium.health@han.nl

Share