Home » iXperium Nijmegen » Programma aanbod iXperium Nijmegen

Programma aanbod iXperium Nijmegen

Ben je leerkracht in het basisonderwijs en je wilt jouw onderwijs ict-rijker maken? Dan helpen we je graag. Kom langs met je klas of team en neem deel aan één van onze programma’s. Of doe een aanvraag voor een programma op je eigen locatie.

De nadruk van onze schoolprogramma’s ligt op de leraar, omdat de leraar kan zorgen voor innovatie en verantwoordelijk is voor de inzet van ict in het onderwijs. Voor de leraren hebben we dan ook bij elk arrangement een ander aandachtspunt. Nadat het bezoek is ingepland ontvangt de leraar van ons een intakeformulier. Deze ontvangen we graag uiterlijk twee weken voor het bezoek retour. Probeer in dit intakefomulier de leervragen zo concreet mogelijk weer te geven.

Uitgangspunt voor alle activiteiten die wij in het iXperium organiseren zijn de Eindkwalificaties Leren en lesgeven met ICT. Bij de programma’s komen een groot aantal van de competenties aan bod. Bij de beschreven activiteit is aangegeven op welke competenties de nadruk ligt.

De arrangementen worden kosteloos aangeboden aan alle scholen van Conexus, St. Josephscholen, SPOM, SPOG, Lijn 83 en Optimus. Eventuele reiskosten zijn voor eigen rekening. Bij onverhoopte vertraging, bel 024-3531331.

De iXspace: Maak het nou
In mei 2018 hebben we met gepaste trots onze nieuwe iXspace geopend. Hier kunnen leraren met hun klas ervaren hoe ict-rijk maakonderwijs onderwijs kan versterken. In het arrangement ‘Maak het nou’ gaan de leerlingen en leraar vanuit een verhaal op zoek naar oplossingen voor uitdagingen die op hun pad komen.

Competenties: Ontwerpen van ICT-rijke leerarrangementen en pedagogisch-didactisch gebruik van ICT

Aanmeldformulier 2018-2019

De kleine kunstenaars

In dit arrangement gaan kinderen aan de slag met de verschillende vormen van Kunst in combinatie met ICT. De creativiteit van de kinderen staat deze ochtend centraal.
Het arrangement wordt opgebouwd rondom een prentenboek of kinderboek. De leerkracht kiest zelf welk boek centraal staat. Het verhaal wordt voor het bezoek in de klas voorgelezen en alle kinderen maken een tekening in de klas rondom het verhaal. Deze tekening nemen ze mee naar het bezoek.

De kleine kunstenaars mogen ontwerpen, creëren, nieuwsgierig zijn en creatief zijn. Met hun fantasie en hun tekening gaan ze op ontdekkingstocht langs verschillende toepassingen van ICT. Denk hierbij o.a. aan film/fotografie, muziek, beeldende kunst en verhalen bedenken.
De leerkracht leert de toepassingen kennen om ze zelf in de klas te kunnen inzetten bij elk willekeurig kinderboek of thema dat in de klas behandeld wordt.

Tijdsduur: 2 uur

Competenties: ontwerpen van ICT-rijke leerarrangementen en instrumentele vaardigheden.

Groep 1-2-3-4

Aanmeldformulier 2018-2019

Kunst en kids

Altijd al een eigen film willen maken, compleet met decor en muziek?

Creëren staat tijdens dit arrangement centraal. Aan de hand van een van te voren gekozen thema gaan de leerlingen in groepjes aan de slag. Ze werken toe naar een eindproduct waarbij drama, beeldend, creatief schrijven, muziek en tekenen worden samengevoegd. Dit eindproduct kan een (stopmotion)film zijn. Je kunt ook werken met de verderkijkdoos. Dit is een soort kijkdoos waarin de traditionele tastbare knutsel-wereld en de hedendaagse digi-wereld samen komen.

Om de tijd in het iXperium zo effectief mogelijk te gebruiken, is  het belangrijk dat er een goede voorbereiding in de klas plaatsvindt. Tijdens deze voorbereiding in de klas werken de leerlingen in groepjes aan hun script. In het iXperium ontdekken ze vervolgens de verschillende tools die ze kunnen gebruiken en maken ze het storyboard. Na deze ontdektocht gaat elk groepje met de gekozen tools aan de slag, om zo tot een complete creatie te komen.

Wil je creatief aan de slag met de klas, schrijf je dan nu in voor dit arrangement.

Tijdsduur: 4 uur

Competenties: ontwerpen van ICT-rijke leerarrangementen en instrumentele vaardigheden

Groep 5-6-7-8

Aanmeldformulier 2018-2019

Introductiearrangement 

Dit arrangement is ontworpen om leerkrachten kennis te laten maken met de mogelijkheden van ict in het onderwijs: in twee uur tijd volg je een circuit van activiteiten rondom o.a. programmeren, ontwerpen, games, media en tablets. We bieden dit arrangement aan voor alle groepen van het basisonderwijs. Leerkrachten komen met hun klas en zien wat de impact van ict is op (de ontwikkeling van) kinderen. Leerlingen rouleren in groepjes (minimaal 3/4 keer) langs verschillende activiteiten, waarbij ze geïnspireerd worden door nieuwe en uitdagende ict-toepassingen. Tijdens dit arrangementen wordt gewerkt met foto- en beeldmateriaal dat de leerkracht, ouders en leerlingen zelf maken en bewerken. Uiteraard houden we rekening met de privacy van de leerlingen. Al het gemaakte werk, dus ook de gemaakte foto’s en video’s, worden na afloop van het arrangement verzonden naar de school zodat er in de klas mee verder gewerkt kan worden. Aandachtspunt voor de leraar: talentontwikkeling, didactische en pedagogische inzet van ict.

Tijdsduur: 2 uur

Competenties: Ontwerpen van ICT-rijke leerarrangementen en pedagogisch-didactisch gebruik van ICT

Groep 3-4-5-6-7-8

Aanmeldformulier 2018-2019

Vliegende Beebot

Kahoot

Greenscreen

 

 

 

 

 

Naar buiten met ict – de wereld als leeromgeving

Met de nieuwste ontwikkelingen in de techniek hoeft leren niet perse meer in het klaslokaal plaats te vinden, maar kan het ook daarbuiten. De directe omgeving van de school en van de leerlingen wordt gebruikt voor het leren. Steeds meer scholen maken gebruik van mobile devices (denk aan laptops, tablets, smartphones), maar zetten ze nog weinig echt mobiel in. Terwijl de kracht van dergelijke apparatuur vooral zit in de mobiliteit, flexibiliteit en veelzijdigheid. Beweeg, ga aan de wandel en benut de omgeving om je heen. Denk aan de camerafunctie om foto’s te maken en/of te filmen; zo verzamel je beeldmateriaal om alles om je heen tot onderdeel van een rijke leeromgeving te maken. Gebruik GPS om een mooie tocht binnen of buiten de school te ontwikkelen, van een kabouterpad tot mysterieuze speurtocht. Of maak gebruik van apps en andere tools op je apparaat om zo een boost te geven aan het interactief leren. Kortom de mogelijkheden zijn eindeloos, als je die mobiele apparaten ook daadwerkelijk mobiel inzet. Na dit arrangement heb je een andere kijk op de inzet van mobiele apparaten. Je bent in staat om mobiele technologie ook écht mobiel te bruiken. Je zet leerlingen aan tot multimediaal verzamelen, verwerken, analyseren en presenteren van informatie.

Tijdsduur: 2 uur

Competenties: Ontwerpen van ICT-rijke leerarrangementen en leren en innoveren met ICT

Aanmeldformulier 2018-2019

Taal 5.0

Kinderen komen op jonge leeftijd in aanraking met allerlei communicatievormen. Er zijn verschillende stijlen en soorten van communicatie. Vaak moet het kort en bondig geformuleerd worden. De leerlingen zijn nu anders ‘geletterd’ dan vroeger. Dat vraagt om ander (taal)onderwijs. Op het gebied van spelling, stellen en woordenschat krijgen leerkrachten hun leervraag op maat beantwoord. We willen de leerkracht laten zien dat er buiten de ict-mogelijkheden van taalmethodes veel meer op de markt is met eindeloos veel nieuwe mogelijkheden.

Tijdsduur: 2 uur

Competenties: Ontwerpen van ICT-rijke leerarrangementen en pedagogisch-didactisch gebruik van ICT

Aanmeldformulier 2018-2019

Hoe presenteer jij?

Bij het arrangement ‘Hoe presenteer jij’ kruipen leerlingen in de huid van een echte journalist. Onderzoeken en presenteren zijn de sleutelwoorden die passen bij dit arrangement. Het vertrekpunt is een thema of onderwerp dat draait in de groep. Vanuit dit thema gaan kinderen als echte journalisten op zoek naar informatie om dit later om te zetten in een reportage. In het eerste gedeelte vindt het onderzoek plaats. De kinderen gaan op zoek naar informatie die in het tweede gedeelte gebruikt gaat worden. Beoordelen en op waarde schatten van teksten zijn daarbij belangrijke begrippen. Diverse bronnen worden daarbij aangegrepen: internet, boek en tijdschrift. In het tweede gedeelte wordt de informatie verwerkt. De kinderen kiezen een middel om de opgedane kennis om te zetten in een eenvoudige, maar inhoudelijke reportage.  Er is aandacht voor de informatieve waarde, de opbouw, de duidelijkheid, formulering en interactie met het publiek. Veel kinderen vinden het moeilijk en spannend om een presentatie te houden. Daarom is het zinvol om te oefenen met mondelinge presentaties.
De leerkracht verlaat het iXperium met inspiratie en heeft kennis gemaakt met diverse multimediale middelen om zijn lessen te verrijken. Op elke basisschool vinden bijzondere activiteiten plaats. De leerkracht kan dit nu met zijn leerlingen vastleggen in een reportage of verslag voor andere kinderen of ouders. De kinderen verlaten het iXperium met een schat aan ervaringen, maar vooral met een aantal prachtige zelfgemaakte multimediale producten.

Tijdsduur: 2 uur

Competenties: Informatievaardigheden en mediavaardigheden

Aanmeldformulier 2018-2019

Jonge kind-arrangement 

Al op zeer jonge leeftijd komen kinderen met ict en verschillend media in aanraking. In hun thuisomgeving zijn veel kinderen vertrouwd met het gebruik van een tablet of de smartphone. Het doel van dit arrangement is erop gericht om te laten zien hoe ict ook de leeromgeving van de jonge kinderen kan verrijken.
Kinderen gaan zelf actief aan de slag met ict-toepassingen die eenvoudig kunnen worden geïntegreerd in het onderwijs. Met de verschillende activiteiten sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen en thema’s waar in de klas aan wordt gewerkt. Hierbij is de inzet van ict geen doel op zich.

Tijdsduur: 2 uur

Competenties: Ontwerpen van ICT-rijke leerarrangementen en pedagogisch-didactisch gebruik van ICT

Groep 1-2

Aanmeldformulier 2018-2019

Programmeren & robotica 

Eén van de taken van het onderwijs is om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst. Dit kan door leerlingen te laten werken aan hun 21e-eeuwse vaardigheden. Wanneer leerlingen aan de slag gaan met programmeren dan komen bijna alle vaardigheden aanbod. Daarnaast zijn leerlingen zeer gemotiveerd om met opdrachten rondom programmeren aan de slag te gaan.
Tijdens het arrangement gaan we aan de slag met verschillende activiteiten, waarbij het werken aan 21e-eeuwse vaardigheden centraal staat. Dit doen we op de computer of tablet met programma’s zoals scratch, Lego Mindstorms, Lego Wedo, Beebot, Minecraft, Microbits, Hour of code, Codecombat. Daarnaast werken we ook unplugged. Je gaat als leraar terug naar school met een rugzak vol ideeën.

Tijdsduur: 2 uur

Competenties: Computational thinking en leren en innoveren met ICT

Aanmeldformulier 2018-2019

Show your talent! 

Het hoofddoel van dit arrangement is om leerlingen en leraren probleemoplossend te leren denken vanuit eigen talenten. Door middel van ict faciliteren we de leerlingen en de leraren om in hun eigen onderwijspraktijk met hun talenten aan de slag te gaan. Het arrangement bestaat uit een viertal fasen:

  1. Ontdekken en onderzoeken – ga op zoek naar een ict-tool die bij je past
  2. Denken – welke tool(s) heb ik gezien en ervaren? Wat past nu het beste bij mij?
  3. Uitwerken – ga aan de slag met de tool om het gekozen ‘klassenonderwerp’ uit te werken onder (bege)leiding van ouders
  4. Delen – kort presentatie naar de anderen in de groep van wat je gekozen en geleerd hebt

Show Your Talent is een uniek leerarrangement van het iXperium. Het doet nadrukkelijk recht aan de verschillen tussen leerlingen. We verwachten wel wat voorbereiding van de leraar. In de klas bespreek je welk onderwerp wordt behandeld tijdens het bezoek. Hierbij valt te denken aan een didactisch probleem zoals bijvoorbeeld het oefenen van tafels, topografie of spelling. Na het bezoek aan het iXperium kunnen kinderen in de klas verder met de uitwerking van bedachte oplossingen.

Tijdsduur: 2 uur

Competenties: Ontwerpen van ICT-rijke leerarrangementen en leren en innoveren met ICT

Groep 6-7-8

Aanmeldformulier 2018-2019


Professionalisering:
Ten aanzien van de professionalisering gaan we schooljaar 2018-2019 een en ander iets anders organiseren en willen we een verdiepingsslag maken.  

  • Afstemming vraag en aanbod. Afgelopen schooljaar is er vanuit onderzoek veel data gegenereerd. Denk onder andere aan ambities, monitor ‘leren en lesgeven met ict’. In de driehoek opleiding-onderzoek-praktijk wordt een professionaliseringsplan opgezet voor de komende jaren. We zijn in gesprek met bestuurders, directeuren en leerkrachten om de vraag op te halen en vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.
  • Uitgangspunt voor alle activiteiten die wij in het iXperium organiseren zijn de’ Eindkwalificaties Leren en lesgeven met ICT.’ Bij de activiteiten komen alle competenties aan bod. Bij de beschreven activiteiten is aangegeven op welke competenties de nadruk ligt.
  • Op locatie. Veruit de meeste professionaliseringsactiviteiten kunnen plaatsvinden in het iXperium te Nijmegen of binnen de stichting met meerdere scholen tegelijkertijd of op jouw school (iXperium@school).
  • We willen meer verbinding tussen allerlei activiteiten.  Denk daarbij aan: designteams, arrangementen, QUIX, iXpiratiemiddagen, iXpeditie maatwerk, masteropleiding, minor design4learning.

 

Share