Home » iXperium Nijmegen » iXspace

iXspace

De iXspace richt zich op het stimuleren van de creativiteit van leerlingen met nieuwe technologie en ict-toepassingen. In de iXspace gebruiken we hulpmiddelen als 3D-printers, laserprinters, elektronica, ict componenten, laptops, stoffen, papier en verf. We enthousiasmeren leraren, lerarenopleiders en studenten voor maakonderwijs met ict en stimuleren ze op basis hiervan om uitdagend onderwijs te ontwerpen. Tevens wordt samen met de onderzoekers van het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict de invulling van maakonderwijs binnen het primair onderwijs onderzocht.

Ben je nieuwsgierig naar maakonderwijs met ict? Kijk dan samen met een mediamentor naar een passende activiteit in de iXspace. De iXspace is beschikbaar als het iXperium open is. De ruimte kan gereserveerd worden, maar ook dan is er in principe inloop mogelijk. Om de iXspace te gebruiken neem contact op met het iXperium Nijmegen of vul het aanmeldformulier in.

waar we binnen de driehoek scholen primair onderwijs, HAN Pabo, en onderzoek kennis en vaardigheden ontwikkelen op het gebied van maakonderwijs (Maker Education) in combinatie met de inzet van ICT middelen en mogelijkheden.

Maakonderwijs geeft concreet vorm en inhoud aan het curriculum op het gebied van wetenschap & technologie en de 21e eeuwse vaardigheden. We streven ernaar om leraren, leerlingen, lerarenopleiders en studenten te enthousiasmeren voor het maakonderwijs, hen uit te dagen en te stimuleren om op basis hiervan uitdagend onderwijs te ontwerpen. In de iXspace krijgt dit onderwijs vorm en worden kinderen echte uitvinders. En iXspace zit niet voor niets in het iXperium. We maken een verbinding tussen makersonderwijs en leren en lesgeven met ict.

Maker Education
Maker Education komt voort uit een wereldwijde maker-subcultuur waar jonge mensen in informele setting meer ambachtelijke technologieën en moderne digitale technologieën gebruiken om te experimenteren en te ontwerpen met als doel het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Maker Education is een wereldwijde onderwijstrend die nauw aansluit bij het STEAM onderwijs. Hierbij komen Science, Technology, Engineering, Arts en Maths op een natuurlijke manier samen in één opdracht. Het is een project- en probleemgestuurde benadering van leren waarvan de wortels liggen in het constructionisme. Betekenisvol leren, leren door te maken, multidisciplinair werken en leren van en met elkaar staan hierbij centraal. Samenwerken en je gedachten de vrije loop laten om te komen tot uitvindingen en innovaties die vormgeven aan een duurzame toekomst. Maker Education benadrukt dat leerlinggestuurde ervaringen, interdisciplinair leren, leren van en met elkaar en het leren van fouten cruciaal zijn voor het leerproces.

Wat kun je als leerkracht met je leerlingen in de iXspace doen?
Ben je nieuwsgierig naar het vormgeven van ontwerpend leren? Kijk dan samen met een mediamentor naar een passende activiteit in de iXspace. Samen bedenk je een activiteit voor je klas, je komt met je klas naar iXspace en voert zelf de activiteit uit. Uiteraard krijg je daarbij ondersteuning van een mediamentor. Ook als je zelf een lesontwerp hebt gemaakt dan kun je dit uitvoeren in iXspace. Wil je eerst de stappen van ontwerpend leren zelf verkennen dan kan dat ook. Je kunt dan bijvoorbeeld met je team komen om ontwerpend leren zelf te ervaren en te verkennen hoe je het kunt inzetten op je eigen school.

Daarnaast kun je vanaf schooljaar 2018-2019 ook een arrangement volgen: “Maak het nou!”. In dit arrangement gaan de leerlingen en de leerkracht vanuit een verhaal op zoek naar oplossingen voor uitdagingen die op hun pad komen.

Onze werkwijze
De iXspace is een innovatieve ontmoetingsruimte voor leraren basisonderwijs met of zonder de leerlingen, lerarenopleiders en studenten van HAN Pabo.

De uitgangspunten zijn:
• het op een andere manier aanbieden van leerstof en de eigen vaardigheid van de leerkracht staan centraal. Er wordt op optimale wijze gebruik gemaakt van de ruimte en beschikbare materialen om dit proces te ondersteunen;
• open en beschikbaar; de ruimte is beschikbaar als het iXperium open is. Het is mogelijk om de ruimte te reserveren, maar ook dan is er in principe gewoon “inloop” mogelijk;
• kosteloos gebruik; zover mogelijk zijn materialen, gereedschappen, (kleine) componenten en gebruiksmaterialen kosteloos beschikbaar voor deelnemers;
• mix van hulpmiddelen; naast 3D-printers, laserprinter, elektronica, ict componenten en laptops zijn er ook stoffen, papier, karton, scharen, verf, kortom alles wat kan helpen bij het tot stand brengen van de producten én het ondersteunen van het creatieve proces.
• vrijheid van bewegen; dit is een centraal uitgangspunt bij iXspace. De mogelijkheid om het lokaal in beweging te brengen. Hiertoe is ook het meubilair, zo veel mogelijk, gemakkelijk verplaatsbaar;

Competenties: Ontwerpen van ICT-rijke leerarrangementen en pedagogisch-didactisch gebruik van ICT

Om de iXspace te gaan gebruiken neem contact op met het iXperium Nijmegen of vul het aanmeldformulier in.

Aanmeldformulier 2018-2019

Share