Home » iXperium Arnhem » Programma-aanbod voor scholen

Programma-aanbod voor scholen

In schooljaar 2018-2019 introduceren we een aantal nieuwe arrangementen en is er ruimere aandacht voor maakonderwijs, internationalisering en mediawijsheid.

Bekijk vóór het reserveren de verschillende arrangementen goed; bij elk programma staat aangegeven voor welke groepen het geschikt is en op welke dag(en) het wordt aangeboden. Je kunt één keer per jaar met jouw groep gebruik maken van een middag- of dagarrangement. Daarna kun je inschrijven voor een programma op maat op een ochtend. Het is de bedoeling dat je alleen een reservering doet voor je eigen groep, zodat we van iedere groep de juiste gegevens hebben en direct contact kunnen opnemen met de leraar. Onze programma’s starten vanaf week 38 tot en met einde schooljaar, met uitzondering van de vakantieweken.

.

Arrangementen iXperium Arnhem
We bieden ochtend-, middag en dagarrangementen aan, maar je kunt ook kiezen voor maakonderwijs of een uitvoerige challenge voor jouw groep. Voor scholen is er daarnaast de mogelijkheid over de grenzen te kijken met het arrangement ict Internationaal. Ook is scholing mogelijk op het gebied van mediawijsheid.

De rol van de leraar
Tijdens je schoolbezoek krijg je de opdracht om te onderzoeken wat de meerwaarde van de aangeboden devices is voor je eigen praktijk. Door het gedrag van de kinderen te observeren en het te vergelijken met hun gedrag in de eigen klas krijg je zicht op de meerwaarde van de verschillende devices. De vraag wat het kind leert staat centraal bij de waarneming van de leraar. Ook maak je bij elke device een koppeling met je eigen competenties “Ben ik in staat om met deze devices te werken? Aan het einde van het bezoek geef je aan welk device volgens jou de meeste meerwaarde heeft en wat die meerwaarde is.

A Ochtendarrangementen
Alle ochtenden worden gereserveerd voor leraren en studenten die zelf een lessenserie willen ontwerpen voor hun groep. Het iXperium biedt ruimtes, ict-devices en ondersteuning aan, zodat de student of leraar een lessenserie kan geven die naadloos aansluit bij de leervragen van de kinderen. Steeds vaker organiseren stagiaires van de HAN Pabo in overleg met hun mentor en met iXperiummedewerkers een activiteit voor hun stageklas en dat is een ontwikkeling die we van harte ondersteunen!

B Middagarrangementen
De middagen zijn bedoeld voor onze vaste arrangementen, waarvan we er acht aanbieden. Deze arrangementen starten tussen 12.00 uur en 13.00 uur en duren twee uur, inclusief een korte pauze met limonade. Elk arrangement is gekoppeld aan een bepaalde groep en wordt op vaste dagen aangeboden. Let bij het kiezen van een arrangement op de juiste groep en dag van de week! Je kunt kiezen uit deze middagarrangementen. LET OP: Aanmelden is niet meer mogelijk.

C Dagarrangementen
Onze dagarrangementen duren van 09.30 tot 14.00 uur. Kinderen eten in de middagpauze hun van huis meegenomen lunch, het iXperium zorgt voor limonade. Bij elk dagarrangement werken de kinderen in de ochtend aan vaardigheden en het leren kennen van de verschillende devices. In de middag maakt elk kind een keuze voor een van de devices en wordt gewerkt aan verdieping. Je kunt kiezen uit deze dagarrangementen. LET OP: Aanmelden is niet meer mogelijk.

D Maakonderwijs
Maakonderwijs stimuleert de nieuwsgierigheid en creativiteit van elk kind. Daarnaast leren kinderen verantwoord en oplossingsgericht nieuwe technologie te gebruiken in een duurzame samenleving. Als leraar volg je met je groep een instructiebijeenkomst in iXspace om zo kennis te maken met de eerste stappen van maakonderwijs. Een voorwaarde voor goed maakonderwijs is dat de leraar een actieve rol heeft. Daarom nemen we van tevoren altijd contact met je op voor een instructiebijeenkomst om te bespreken hoe we samen de sessie vorm gaan geven. Lees verder

E De Challenge
In dit arrangement ga je als school een Lego Mindstorms Challenge uitvoeren. De opdracht kan een wedstrijd zijn binnen de school of tussen scholen. De kinderen leren hun eigen robot te maken en te programmeren met Lego Mindstorms. Met de opgedane kennis en vaardigheden moeten verschillende uitdagingen in de robotwedstrijd worden uitgevoerd. Tijdens het hele traject staan kernwaarden als sportiviteit, samenwerking en respect voor elkaar centraal. De Challenge is ontworpen vanuit de STEAM-gedachte, waarbij Science, Technology, Engineering, Art en Mathematics centraal staan. Lees verder

F Ict Internationaal
Leraren, studenten en kinderen moeten over kennis en vaardigheden beschikken om samen te werken en te leven in een internationale wereld. Communicatie in de huidige kennismaatschappij blijft niet meer beperkt tot de moedertaal en projecten met uitwisselingen in vreemde talen zijn dan ook een perfecte voorbereiding op de toekomstige beroepspraktijk. Lees verder

G Week van de Mediawijsheid
Het thema van deze week is “Heb jij het onder de duim?” Onze duim is in tijden niet zo machtig geweest. Met een click, scroll of swipe verschaft die duim ons toegang tot een wereld aan informatie en mogelijkheden. Maar de ene duim is de andere niet en lang niet iedereen is er even handig mee. Dat is een groeiend probleem, want of het nu gaat om het doen van bankzaken, het zoeken en delen van informatie, het vinden van een baan of het regelen van je privacy instellingen, het wordt steeds belangrijker om een bepaalde mate van mediawijsheid in de vingers te hebben. Tijdens de komende Week van de Mediawijsheid (16 t/m 23 november 2018) richten we ons op iedereen die een helpende hand kan gebruiken op het gebied van mediawijsheid. Lees verder

H Cursussen voor leraren
Voor scholen van Fluvius, de Basis en Delta is de iXperiumwijzergemaakt.In de wijzer staan benodigde kwalificaties voor leraren omtrent ict-gebruik. Het iXperium biedt cursussen om de kwalificaties te behalen. Voor het komend schooljaar staan de volgende cursussen gepland:

Read Speaker Tekst Aid – maandag 27 augustus 2018, 19.00 – 21.00 uur

Tekst Aid is een online tool die ondersteuning biedt bij het lezen en schrijven van teksten. Read Speaker Tekst Aid maakt gebruik van tekst-naar-spraak. Er zijn negen talen beschikbaar, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Spaans. Dit is ook handig bij het leren van woordjes. Cursisten leren om te gaan met Read Speaker Tekst Aid.

Kurzweil Basis – maandag 3 september 2018, 19.00 – 21.00 uur

Kurzweil coördinatoren bijeenkomst – 15 oktober 2018, 19.00 – 21.00 uur

Kurzweil is een programma voor dyslectische kinderen en kinderen met een leesproblematiek. Het programma kan worden ingezet als ondersteuning bij technisch en begrijpend lezen, taal en toetsing. Cursisten leren omgaan met de basisfuncties van het programma en krijgen tips om het programma adequaat te gebruiken.

EsisB Module 1 – maandag 10 september 2018, 19.00 – 21.00 uur

EsisB Module 2 – maandag 17 september 2018, 19.00 – 21.00 uur

EsisB Module 3 – maandag 24 september 2018, 19.00 – 21.00 uur

Het leerling administratiesysteem Esis van Rovict maakt het mogelijk leerlingdossiers vorm te geven, de ontwikkeling van individuele leerlingen te analyseren en de voortgang van het onderwijsproces afgezet tegen inspectienormen in kaart te brengen. In Esis kunnen absenties en resultaten worden geregistreerd en het programma kent tevens unieke groeps- en management modules. Cursisten leren in drie avonden om te gaan met het programma.

Wil je een training volgen of heb je vragen, ideeën en/of wensen over workshops, trainingen, cursussen of over het gebruik van het iXperium als locatie? Neem contact op met Annelies Wiggers: a.wiggers@clcarnhem.nl.

I iXpiratiemiddagen
Een aantal keer per jaar kunnen leraren zich in het iXperium laten inspireren tijdens de iXperiratiemiddagen. De iXpiratiemiddagen hebben elk een eigen thema binnen ICT en het onderwijs. In de agenda kun je zien wanneer de eerstvolgende iXpiratiemiddag is.

Kosten
De arrangementen worden kosteloos aangeboden aan alle scholen van De BasisFluvius, Delta en De Onderwijsspecialisten, maar de reiskosten zijn voor eigen rekening.

Vragen
Heb je nog vragen of opmerkingen dan kun je mailen naar info@ixperium.nl of contact opnemen met Jaap Dekker, Coördinator iXperium Arnhem 06-55227852.

Share