Home » iXperium Arnhem » iXspace, dé plek voor jonge uitvinders

iXspace, dé plek voor jonge uitvinders

De iXspace is een sociale leeromgeving waar we binnen de driehoek HAN Pabo, scholen primair onderwijs en onderzoek kennis en vaardigheden ontwikkelen op het gebied van  maakonderwijs (Maker Education). Maakonderwijs geeft concreet vorm en inhoud aan het curriculum op het gebied van wetenschap & technologie en de 21e eeuwse vaardigheden. We streven ernaar om leraren, lerarenopleiders en studenten te enthousiasmeren voor het maakonderwijs, hen uit te dagen en te stimuleren om op basis hiervan uitdagend onderwijs te ontwerpen. In de iXspace kan dit onderwijs vorm krijgen en kunnen kinderen echt uitvinder zijn. En iXspace zit niet voor niets in het iXperium. We maken een verbinding tussen makersonderwijs en leren en lesgeven met ict.

Maker Education
Maker Education komt voort uit een wereldwijde maker-subcultuur waar jonge mensen in informele setting meer ambachtelijke technologieën en moderne digitale technologieën gebruiken om te experimenteren en te ontwerpen met als doel het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Maker Education is een wereldwijde onderwijstrend die nauw aansluit bij het STEAM onderwijs. Het is een project- en probleemgestuurde benadering van leren waarvan de wortels liggen in het constructionisme. Betekenisvol leren, leren door te maken, multidisciplinair werken en leren van en met elkaar staan hierbij centraal. Samenwerken en de gedachte de vrije loop laten om te komen tot uitvindingen en innovaties die vorm geven aan een duurzame toekomst. Maker Education benadrukt dat leerlinggestuurde ervaringen, interdisciplinair leren, leren van en met elkaar, heen en weer leren en het leren van fouten cruciaal zijn voor het leerproces.

 

Wat kun je als leraar in iXperium doen?
Ben je nieuwsgierig naar het vormgeven van ontwerpend leren? Kijk dan samen met een mediamentor naar een passende activiteit in de iXspace. Samen bedenk je een activiteiten voor je klas, je komt met je klas naar iXspace en voert zelf de activiteit uit. Uiteraard krijg je daarbij ondersteuning van een mediamentor en een beheerder. Ook als je zelf een lesontwerp hebt gemaakt volgens de 7 stappen van ontwerpend leren dan kun je dit ontwerp uitvoering in iXspace. Wil je eerst de 7 stappen van ontwerpend leren zelf verkennen dan kan dat ook. Je kunt bijvoorbeeld met je team het ontwerpend leren zelf ervaren en verkennen hoe je het kunt inzetten op je eigen school.

Lerarenopleiders van HAN Pabo werken met studenten in iXspace. Als student van HAN Pabo kun je met je klas naar iXspace komen. Met een voorbesproken activiteit ervaar je de 7 stappen van het ontwerpend leren. Medestudenten kunnen je helpen bij de uitvoering. En je krijg ondersteuning van een beheerder.

Ook de designteams, bestaande uit leraren van een school uit het CLC Arnhem, een lerarenopleider van HAN Pabo, een onderzoeker en een deskundige rond leren met ict, werken in de iXspace aan een leerarrangement voor leerlingen waarbij ze de 7 stappen van ontwerpend leren gebruiken.

 

Onze werkwijze
De iXspace is een innovatieve ontmoetingsruimte voor leraren basisonderwijs, lerarenopleiders en studenten van HAN Pabo. De uitgangspunten zijn:
• didactisch gebruik van de ruimte en materialen staat centraal;
• open en beschikbaar; de ruimte is beschikbaar als het iXperium open is. Het is mogelijk om de ruimte te reserveren, maar ook dan is er in principe gewoon “inloop” mogelijk;
• kosteloos gebruik; zover mogelijk zijn materialen, gereedschappen, (kleine) componenten en gebruiksmaterialen kosteloos beschikbaar voor deelnemers; uitzonderingen hierop zijn duurdere elektronische componenten
• mix van hulpmiddelen; naast 3D-printers, elektronica, ict componenten en laptops zijn er ook naaimachines, stoffen, papier, karton, scharen, verf, kortom alles wat kan helpen bij het tot stand brengen van de producten én het ondersteunen van het creatieve proces.
• vrijheid van bewegen; dit is een centraal uitgangspunt bij iXspace. de mogelijkheid om het lokaal in beweging te brengen. Hiertoe is ook het meubilair, zo veel mogelijk, gemakkelijk verplaatsbaar;

Wat onderzoekt de iXspace?
Samen met onderzoekers van het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen doen we onderzoek naar hoe we met maakonderwijs een invulling kunnen geven aan wetenschap en technologie binnen het primair onderwijs en welke vakdidactiek en leerdoelen daarbij horen. En we doen onderzoek naar wat de beste manier is om maakonderwijs binnen een school te introduceren en hoe we leraren kunnen professionaliseren voor maakonderwijs?
Samen met onderzoekers van het Kenniscentrum Creating010, Revolutie van de maakindustrie van de Hogeschool Rotterdam en de Koninklijke Bibliotheek doen we onderzoek naar hoe basisscholen en bibliotheken het bezoek van een schoolklas aan een performative space zo kunnen voorbereiden dat het een (blijvende, structurele) bijdrage levert aan de ontwikkeling van de 21st Century Skills van de leerlingen.

Ons netwerk
We ontwikkelen het maakonderwijs in een (inter)nationaal- en regionaal netwerk. Allereerst zijn natuurlijk de scholen in onze regio betrokken. En uiteraard de studenten, lerarenopleiders, schoolopleiders en de onderzoekers van de HAN Pabo. Verder werken we samen met een groot netwerk van specialisten zoals De Waag, Cultuurmij Oost, Bibliotheek Rozet, Kröller-Müller Museum en Kennis Centrum Wetenschap en Techniek Gelderland.

iXspace en het Landelijk Maakfestival 2018
Het maakfestival voor het onderwijs komt eraan! In 2018 organiseren we een waanzinnig mooi maakfestival, met een stevig onderwijsprogramma, inspirerende projecten voor in de klas en internationale sprekers uit de Maker Education. Het maakfestival toont het beste dat Nederland Maakland te bieden heeft. Van DIY-uitvindingen (Do-It-Yourself) tot cutting edge technologische ontwikkelingen. Van beginnende maker tot professional. En talloze best practices vanuit alle onderwijsniveaus. Het is een viering van ons mooie onderwijssysteem en de creatieve, technische maakindustrie die Nederland rijk is. En biedt een krachtige impuls om die sectoren te verbinden en te versterken.

3D-printen, robots maken en besturen, hacken, installaties bouwen, exposities, workshops, masterclasses, maak-challenges, rondleidingen, demo’s, lezingen, discussies, ontmoetingen en live entertainment. Professionals vanuit het onderwijs, uitvinders, doe-hetzelvers, ambachtslieden, wetenschappers, kunstenaars, makers, leerlingen en studenten laten zien wat ze maken en delen ideeën, kennis en kunde. Met als doel: het onderwijs te inspireren om maken, creativiteit en de technologie van de 21e eeuw een plaats te geven in de hele onderwijsketen.

We organiseren Maakfestival 2018 met een consortium van partners uit het onderwijs, bedrijfsleven, bibliotheken, maker movement, media en festivalorganisaties. De partners zijn: Fabklas, Future Flux Festival, Frysklab, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Klooikoffers, Maker Faire Eindhoven, Maker Festival Amsterdam, Maker Festival Twente,  Stichting Fablab Benelux, Ultimaker enWaag Society.

Share