iXpiratiemiddag ‘…en wat wil jij leren?’ (ARN)

15 April 2015

Tijd:
13.00-18.00 uur

Locatie:
iXperium Arnhem, Ruitenberglaan 27

…en wat wil jij leren?

Onderwijsinnovatie kan niet zonder leren en lesgeven met ict; het is één van de speerpunten van de regionale innovatieve agenda. Vanuit de HAN Pabo zijn eindkwalificaties voor startende leerkrachten gedefinieerd. Om een helder beeld te krijgen van de leerkrachtcompetenties t.a.v. leren en lesgeven met ict heeft in het najaar van 2014 een beginmeting plaatsgevonden (voor éénieder met lesgevende taken) op alle scholen die vallen onder het CLC Arnhem.

De resultaten hiervan zijn inmiddels op schoolniveau bekend! Vanuit het CLC zal hierop een passend scholingsaanbod komen. Leraren moeten ict in kunnen zetten voor gedifferentieerd leren en lesgeven. Kunnen we  voldoende inspelen op verschillen tussen leerlingen? Wat betekent dit voor mij als leerkracht? Hoe kan ik als leerkracht, team, school bijdragen aan onderwijsontwikkeling? Wat wil ik leren? En …..ook voor (ict) vaardige leerkrachten valt er iets te ontdekken en te leren!

Gedurende deze middag gaat u in drie workshops aan de slag met meer instrumentele
ict-vaardigheden, mediavaardigheden en het ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen. Sylvia Veltmaat (voorzitter CvB Fluvius) zal de middag in het licht plaatsen van de regionale innovatieve agenda.

Programma

13.30 Inloop met koffie en thee
14.00 Inleiding
14.20 Workshops
16.30 Plenaire afsluiting
16.45 Borrel

Aanmelden

Ben je leraar of directielid in het basisonderwijs, student of docent aan de pabo, dan kun je je op de wachtlijst laten zetten, want de dag zit vol.

iXperium Arnhem
Ruitenberglaan 27 Arnhem
www.ixperium.nl
info@ixperium.nl

Workshop instructievideo’s binnen ict-rijke leerarrangementen

Jan Knuivers,
Docent ICT & Onderwijs op de HAN Pabo

Tijdens deze workshop gaan we praktisch aan de slag met het maken van een interactieve instructievideo. Je leert vanuit een methode les een (interactieve) instructievideo te maken. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan wat de pedagogische en didactische voor- en nadelen zijn van werkvormen met instructievideo’s. Aan het einde van de workshop heb je ervaring opgedaan met het maken van instructievideo en ken je een aantal voorwaarden voor het implementeren van een video in je onderwijs.

Workshop Kahoot! Maakt je klas interactief!

Koen Steeman (@KoenSteeman),
Master onderwijskunde en geeft 3 dagen in de week les aan Groep 6 op Basisschool ’t Startblok in Cuijk (@StartblokGroep6). Voor 1 dag in de week is hij verbonden aan het iXperium als adviseur ict & onderwijs.

In deze workshop voel je je weer even leerling. Met behulp van Kahoot! kun je namelijk in een handomdraai een digitale quiz maken. Je zult ervaren hoe deze digitale interactieve werkvorm je motiveert en enthousiast maakt. Na deze ervaring ga je (onder begeleiding) zelf aan de slag om een Kahoot! te maken, je verlaat de workshop met een quiz die je volgende dag meteen in je klas kunt gebruiken.

Workshop informatie op internet en sociale media: wat kun je ermee?

Ilja van Bree,
Adviseur sociale media / communicatie en docent onderwijs & ict

Technologische ontwikkelingen in onze maatschappij hebben grote invloed op ons communicatiegedrag. Met name sociale media hebben de laatste jaren gezorgd voor een enorme verschuiving in de manier waarop we informatie zoeken, nieuws ontvangen en met elkaar communiceren. We willen ook steeds meer zelf regelen en dat moet eenvoudig en snel gaan, altijd en overal. We gebruiken allerlei devices en de trend is dat we steeds meer gebruik gaan maken van onze (online) netwerken. Wat betekent dit voor onze communicatie? Wat voor ons onderwijs? In deze workshop maak je kennis met de ontwikkelingen, kansen en risico’s van (sociale) media en internet.

Share