Home » Designteam computational thinking opleiding Onderwijsassistent 2017-2018

Designteam computational thinking opleiding Onderwijsassistent 2017-2018

Onderzoeksvraag:

Hoe kunnen we de studenten OA zodanig opleiden zodat zij CT kunnen inzetten in het PO, qua vaardigheden en didactiek.


Doelstelling
:

Studenten OA zetten didactisch verantwoord CT in binnen bestaande vakken van het PO.

Didactisch model:

Ontwikkeld, gebaseerd op ADDIE – en 4C/ID modellen:

Didactisch model lessenserie CT opleiding OA


Eindpresentatie designteam 4 juli 2018:

https://sway.com/h8zMBlroHIv26JPD?ref=Link&loc=play

Share