Zonder borging verdampt de aandacht

22-12-2015 door Justine van den Berg

Dennis Rutten is onderwijskundige en doceert ict en rekendidactiek aan de HAN Pabo. Hij was nauw betrokken bij de implementatie van de leerlijn Leren en lesgeven met ict binnen de pabo.

Waarom is de implementatie van de leerlijn (en bijbehorende eindkwalificaties) zo belangrijk?

‘Digitalisering en medialisering zijn gewoon een feit. Dat alleen al bepaalt dat je niet anders kunt dan ict een plek te geven in je onderwijs: zoals een startbekwame leraar moet kunnen rekenen en spellen, zo moet hij ook kennis hebben van ict. Het thema hoort eenvoudigweg thuis in het brede repertoire van (toekomstige) leraren. Al is het maar omdat onderwijs moet aansluiten op de belevingswereld van leerlingen en studenten, maar vooral ook omdat ict allerlei nieuwe mogelijkheden biedt om onderwijs beter of anders vorm te geven. De leerlijn Leren en lesgeven met ict geeft richting aan studenten en docenten. Toevallig, maar heel gelukkig, valt de implementatie ervan samen met een grote onderwijsherziening binnen de Pabo. Dat maakt het makkelijker om de leerlijn en de eindkwalificaties te borgen in het curriculum.’

Hoe ziet de propedeutische fase van de leerlijn er in grote lijnen uit?
‘De HAN Pabo verweeft ict door het hele curriculum, maar heeft het ook als apart vak op het rooster staan. Die ict-lessen open ik op de eerste dag vaak met ‘Welkom bij dit vak dat geen vak is’. Ik wil daarmee aangeven dat ict niet op zichzelf staat en dat ik de lessen, net zoals mijn drie collega’s, altijd in een bepaalde context plaats. Als ik de werking van het digibord uitleg, koppel ik de informatie bijvoorbeeld aan een rekenles. Of ik laat studenten zien en ervaren hoe de borden kunnen dienen als werkplek voor een groepje leerlingen. Daarna help ik de studenten om zelf andere toepassingen te bedenken; daar gaat het uiteindelijk om: dat je niet alleen kopieert, maar ook zelf bedenkt. En inspiratie opdoet via anderen. De studenten brengen de opgedane kennis en kunde weer de stagescholen in. Hun mentoren zijn in de meeste gevallen heel blij met die input; ze komen zelf vaak onvoldoende toe aan het opdoen van nieuwe, frisse ideeën, maar zijn wel degelijk geïnteresseerd in nieuwe toepassingsmogelijkheden.’

Wat zijn helpende factoren voor blijvende en succesvolle implementatie?
‘De directie en het managementteam van de Faculteit Educatie van de HAN dragen uit hoe belangrijk en noodzakelijk zij leren en lesgeven met ict vinden: ict is een speerpunt binnen de faculteit. Dat helpt enorm bij het soms best ingewikkelde en in ieder geval tijdrovende implementatieproces. Daarnaast is het voor een succesvolle invulling en implementatie van de leerlijn ook heel belangrijk dat er toetsing op de eindkwalificaties plaatsvindt. Zonder beoordeling wordt aandacht voor het thema te vrijblijvend en verdwijnt het mogelijk weer. Wat ook bijdroeg aan de concrete totstandkoming van de leerlijn en de eindkwalificaties, was de nulmeting die we uitvoerden naar het niveau van docenten en studenten. De uitslag gaf de urgentie aan en maakte de uitdagingen grijpbaarder. De ontwikkeling en implementatie van de leerlijn is bijvoorbeeld onlosmakelijk verbonden met professionalisering van docenten. Wil je het geheel laten slagen, werk dan vooral samen en ken elkaar: weet waar jij mogelijk hulp kunt bieden én bij wie je kunt aanhaken om zelf te groeien.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*