Zet alles tegelijkertijd in gang

21-12-2015 door Justine van den Berg

Jantien de Jong is lerarenopleider aan het Instituut voor Leraar en School (ILS) van de HAN. Volgens haar zijn de leerlijn en de eindkwalificaties voor leren en lesgeven met ict van groot belang om de toepassing van ict tot een logisch, organisch onderdeel van het onderwijs te maken.

Hoe belangrijk zijn de leerlijn Leren en lesgeven met ict en de bijbehorende eindkwalificaties?
‘Beide zijn onmisbaar als je vorm wilt geven aan de inzet van ict in het onderwijs. De Kennisbasis ict doet natuurlijk een belangrijke voorzet, maar Faculteit Educatie had behoefte aan expliciete handvatten, aansluitend bij de visie van het ILS en de HAN Pabo. Wat moeten (toekomstige) leraren in onze ogen kunnen op het gebied van leren en lesgeven met ict? De leerlijn en de eindkwalificaties geven daar een helder antwoord op; ze geven richting aan onderwijs én professionalisering. Voor ons vormen ze een dynamisch startpunt – bijstelling is mogelijk en zelfs waarschijnlijk – om de inzet van ict in de lerarenopleidingen gerichter vorm te geven.’

Hebben jullie gekozen voor een brede aanpak of is er ruimte voor individuele verschillen?
‘Iedere vakgroep bepaalt zelf hoe de inzet van ict terugkomt in het lesprogramma. De gemene deler is dat geen van de lerarenopleidingen aparte ict-colleges zal invoeren; ict wordt verweven door het hele curriculum. Dat is een bewuste keuze: je hebt context nodig om ict-tools op de juiste manier te leren inzetten. Studenten leren dus niet alleen hoe ze een filmpje maken of hoe ze een quiz in elkaar zetten, maar koppelen die instrumentele vaardigheden meteen aan een specifiek doel. Zo leren ze in één moeite voor ieder specifiek doel de afweging te maken tussen verschillende ict-toepassingen en ook conventionele methoden. Want digitale middelen zijn niet per se de beste optie.’

Wat vraagt de invoering van de leerlijn van de lerarenopleiders en wat zien jullie al concreet gebeuren?
‘De lerarenopleiders moeten in ieder geval de basiscompetenties in huis hebben, maar ze hoeven niet allemaal expert te zijn. Een opleider is heel goed in staat om te beoordelen of een gekozen middel aansluit bij het beoogde doel, ook als hij dat middel zelf nog niet kan inzetten. Tegelijkertijd zijn we natuurlijk heel blij met het groeiende aantal ‘voortrekkers’ binnen de faculteit. Zij zijn degenen die onze studenten inspireren en zorgen dat leren en lesgeven met ict steeds meer in het curriculum wordt verweven. Een mooi voorbeeld – op een mbo – is het blog van een deeltijd-kappersopleiding. Anders dan bij de voltijdse programma’s zien docenten en studenten elkaar daar relatief weinig. Het blog zorgt dat ze toch met elkaar in contact blijven. Dan is er een leraar natuurkunde, die Minecraft inzet. Verder zijn er collega’s die werken met flipping the classroom: ze nemen kennisclips op, die studenten op hun eigen moment kunnen bekijken.’

Je noemde de voortrekkers onder de lerarenopleiders, maar hoe zit het met de studenten?
‘Je zou verwachten dat studenten de grootste voorlopers zijn, maar de realiteit is anders. Zij zijn dan wel jong en opgegroeid met techniek, maar in de praktijk zijn de meesten geen change agents. Hun beeld van leren is gevormd in het primair en voortgezet onderwijs, en daarin was weinig ruimte voor ict-toepassingen. Net als de lerarenopleiders en de stagescholen moeten zij dus een slag maken.’

Heb je een advies voor andere hogescholen?
‘Er is geen vast stramien voor een traject als dit. De specifieke context van een school is heel belangrijk voor de totstandkoming van een leerlijn en bijbehorende eindkwalificaties. De HAN heeft bijvoorbeeld geen vakgroep ict, terwijl sommige andere hogescholen die wel hebben; de uitgangssituatie is dan al heel anders. Wat ik wél als tip kan meegeven: zet alles tegelijkertijd in gang. Ga aan de slag met de theoretische onderbouwing, start alvast de professionalisering, werk ondertussen aan de implementatie in het onderwijs en schrijf al doende de eindkwalificaties. Laat dus het officiële traject gelijk op gaan met alles wat daarbij komt kijken. Op die manier versnel je het proces en stimuleer je voorlopers in de diverse geledingen om vooral stappen te blijven maken.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*