Workshops op de iXpiratiemiddag XL

07-10-2016 door Pieter van Rooij

Het iXperium Nijmegen organiseert op woensdag 12 oktober een iXpiratiemiddag XL! Op deze middag zullen de grote uitgeverijen & onderwijsplatforms in het primair onderwijs laten zien hoe zij met hun educatieve software recht doen aan verschillen! Zie ook deze post over de iXpiratiemiddag XL!

Om de ruim 500 ingeschreven deelnemers de kans te geven om zich vooraf goed te oriënteren op wat ze tijdens het evenement willen zien geven we hier onder een overzicht van de workshops die er tijdens de middag te volgen zijn. Het aantal plaatsen per workshop is beperkt. Vanaf 15u zullen kaartjes voor de workshops op de beurs beschikbaar zijn, dus wees er snel bij!

Overzicht workshops 12 oktober op alfabetische volgorde:

Acadin

Acadin is de digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen (25% best presterende leerlingen, inclusief hoogbegaafde leerlingen). In het Bestuursakkoord primair onderwijs (2015) staat het volgende: Toptalenten die niet worden uitgedaagd, raken hun motivatie kwijt en gaan onderpresteren. Het gaat hier niet alleen om taal- en rekentalent, maar ook om creatieve, sociale, onderzoekende en praktische vaardigheden. Als een leerling met bijzonder talent op tijd wordt gesignaleerd en erkend, kan het onderwijs zich aanpassen. Om leerlingen toe te rusten voor de 21e eeuw is het noodzakelijk nog meer dan nu oog te hebben voor de individuele talenten van iedere leerling. U maakt kennis met onze visie en onze uitdagende leeractiviteiten en korte opdrachten.

Blink

Blink organiseert twee verschillende workshops.

In de eerste workshopronde worden de deelnemers meegenomen in de mogelijkheden van de methode Groove.me. Groove.me is de eerste complete lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. Muziek geeft kinderen zelfvertrouwen en enthousiasmeert! Met Groove.me leren kinderen echt Engels spreken, schrijven, lezen en zingen. In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen. Tijdens deze workshop gaan deelnemers onder leiding van een leerkracht van een partnerschool van Blink op verschillende niveaus aan de slag met Groove.me en ervaren ze hoe ze recht kunnen doen aan de grote niveauverschillen die er in een klas zijn als het gaat om Engels.

In de tweede workshopronde maken de deelnemers kennis met Blink Wereld. Onderzoekend en ontdekkend leren staat centraal bij Blink Wereld, de digitale methodes wereldoriëntatie van Blink. Blink Wereld kent bewust geen niveaudifferentiatie binnen de lessen, maar afwisseling in werkvormen. En ook de 21st Century Skills zijn volledig geïntegreerd in de methodes. Hierdoor worden talenten van leerlingen zichtbaar die je anders niet zou zien. De uitgever van de methodes geeft uitleg bij de opzet van de methodes, daarna gaan de deelnemers in groepjes aan de slag met het thema verschillen tussen leerlingen.


Briter

Als leerkracht wil je graag inspirerende lessen geven, maar waar vind je nog tijd voor meer maatwerk en persoonlijke begeleiding? Briter is een Digitale Leer- en Ontwikkelomgeving boordevol slimme koppelingen en handige tools. Minder administratie en meer ruimte voor maatwerkdifferentiatie. Kinderen nemen zelf regie over hun persoonlijke leerpaden en ontwikkeling van 21ste eeuwse vaardigheden en talenten. Tijdens deze workshop gaat u de mogelijkheden van Briter ervaren!

De Digitale Leerschool

Staat wel op de beurs maar verzorgt geen workshop

Exova

Welke overtuigingen hebben we over onderwijs? We gaan samen aan de slag zoals dat hoort in een workshop om enkele overtuigingen te onderzoeken. Daarnaast zal er een inkijkje gegeven worden in de leerlijnen van EXOVA. Door het concept van gepersonaliseerde leerlijnen en het opleidingtraject voor besturen, directie en leerkrachten worden scholen in staat gesteld op hun tempo en niveau gepersonaliseerd leren te implementeren.

Google

Staat wel op de beurs maar verzorgt geen workshop

Gynzy

Gynzy zal ingaan op de adaptiviteit van Gynzy iPads. We zullen ingaan op de uitgangspunten en didactiek van Gynzy en op de opbouw en structuur: Tijdens de workshop wordt aan de hand van een demo getoond hoe de lessen verlopen: Voorbereiding, Lesvoortgang en Nabeschouwing van de les (inzicht in resultaten) zullen daarin een belangrijke rol spelen.

Heutink ICT

Staat wel op de beurs maar verzorgt geen workshop

IPC

In de workshop laten we de leerkrachten de uitgangspunten van IPC ervaren. Met IPC helpen we de school het leren van kinderen te verbeteren op de manier die past bij de visie van de school. Er is aandacht voor 21e -eeuwse vaardigheden, talenten van kinderen en bevordert persoonlijke groei en actief burgerschap. Hierbij worden vele bronnen waaronder alle mogelijk bruikbare digitale middelen ingezet.

Het doel van de workshop is leerkrachten enthousiasmeren voor het IPC en ze laten ondervinden dat het aanleren van vaardigheden onmisbaar is in de huidige tijd en dat je op deze manier goed recht kunt doen aan de verschillen tussen kinderen. De slogan van IPC is dan ook: Great learning, great teaching and great fun…


Leeruniek

Altijd up-to-date overzicht van de voortgang van school, groep en leerling? Samen met scherpe inzichten in de individuele leerbehoeften? Ontdek dan nu Leeruniek, het centrale dashboard met ingebouwde learning analytics. Net gelanceerd en nu al in gebruik bij 60 scholen. Tijdens de workshop maak je kennis met de kracht van learning analytics voor het automatisch analyseren van CITO- en methodetoetsen. En voor het snel genereren van een dynamisch groepsplan. Na een live demo, verkennen we samen de nieuwe mogelijkheden van analytics voor het PO: bijvoorbeeld voor groepsplanvrij werken, de integratie van sociaal-emotionele met cognitieve ontwikkeling, of het voeren van kindgesprekken. De workshop wordt begeleid door de onderwijskundige en data-scientist van Leeruniek.

Malmberg

Kinderen verschillen van elkaar in onderwijsbehoeften. Als leerkracht probeert u hier dagelijks rekening mee te houden. Nieuwe digitale mogelijkheden stellen ons in staat lesstof steeds adaptiever te maken: de leerstof past zich aan, aan het niveau en de behoeften van de leerling. Welke verwachtingen heeft u van deze technologieën en welke kansen bieden ze om optimaal recht te doen aan verschillen tussen kinderen? Tijdens deze workshop gaan we hiermee aan de slag.

Microsoft

In deze workshop wordt u meegenomen in een Klassennotieblok. Hoe kun je optimaal Samen werken; samen leren! Op school, thuis oftewel overal! in OneNote Klassennotieblok van Microsoft. In deze presentatie kun je alvast een beeld krijgen van wat je in de workshop ongeveer te wachten staat: https://sway.com/nARCowIV0k3ogZX3

Mijn Rapportfolio

Staat wel op de beurs maar verzorgt geen workshop

Muiswerk

Staat wel op de beurs maar verzorgt geen workshop

Noordhoff

6 praktische tips voor beter digitaal onderwijs

Het werken met digitale leermiddelen, al dan niet gecombineerd met boeken, is niet meer weg te denken uit het basisonderwijs. Het biedt grote voordelen, maar roept ook veel vragen op. Denk aan:

  • Wat zijn de voordelen van digitaal werken?
  • Hoe kan ik als leerkracht het beste uit alle leerlingen halen, op alle niveaus?
  • Hoe doe ik recht aan verschillen tussen leerlingen?
  • Wat doe ik wel en niet digitaal?
  • Hoe bespaar ik tijd in voorbereiden, nakijken en analyseren?

We nemen u mee in de wereld van innovaties als ‘blended leren’ (de optimale mix van digitaal en boek) en gepersonaliseerd leren. We vertellen u hoe het uw leven als leerkracht gemakkelijker én leuker kan maken. En we zijn uiteraard erg benieuwd naar uw feedback op ons gloednieuwe aanbod!


Oefenweb

Rekentuin, Taalzee en Words&Birds; de voordelen van online en adaptief onderwijs

In dit digitale tijdperk kan leren efficiënter, maar ook leuker en uitdagender. Vanuit die overtuiging ontwikkelt Oefenweb online en adaptieve leeromgevingen zoals Rekentuin, Taalzee en Words&Birds waarmee inmiddels 300.000 leerlingen rekenen, taal en Engels oefenen. Tijdens deze workshop demonstreren we u onze oefenprogramma’s. We tonen aan dat een gedegen meetsysteem aan de basis ligt van onze adaptieve producten. Hierdoor oefenen leerlingen altijd op het eigen niveau en biedt het leerkrachten tegelijkertijd inzicht in de prestaties en ontwikkeling van hun leerlingen.


Prowise

Er zijn maar weinig digitale leermiddelen in staat om instructie te organiseren en zó vorm te geven dat het passend is bij de instructiebehoeften van een leerling. Als een tool de instructie van een leraar al kan overnemen, dan bestaat dat vaak uit gestandaardiseerde teksten, animaties, beelden en geluiden. Van enige differentiatie is geen sprake. In verreweg de meeste gevallen waarin scholen gebruikmaken van digitale leermiddelen, is het de leraar die instructie geeft. Hij maakt hierbij in toenemende mate gebruik van digitale hulpmiddelen. Prowise Presenter is gevuld met duizenden afbeeldingen, illustraties, tools, video’s en lessuggesties. Veel van de traditionele hulpmiddelen zijn door Prowise gedigitaliseerd. Hiermee beschikt de leraar over een databank die hij kan gebruiken om de instructie qua vorm en inhoud af te stemmen op de leerlingen waaraan les wordt gegeven. Om de interactie tijdens de instructie te bevorderen, is het mogelijk om de input (via smartphone of tablet) van alle leerlingen door middel van de tools Pro Connect of Pro Quiz rechtstreeks te verzamelen en de uitkomsten op het digibord te tonen. Ze zijn bruikbaar in alle fasen van het lesmodel, bijvoorbeeld bij het ophalen van voorkennis of bij het evalueren van een les.

Snappet

In deze workshop krijgt u een korte demonstratie van wat Snappet 3.0 is. Daarnaast gaat Snappet in de workshop met u samen nadenken en discussiëren over hoe Snappet/digitaal onderwijs ingezet kan worden om recht te doen aan de verschillen van leerkrachten.

ThiemeMeulenhoff

ThiemeMeulenhoff laat u kennismaken met de mogelijkheden die zij biedt bij het leren in de 21e eeuw. ‘Hoe kun je kinderen optimaal begeleiden bij hun ontwikkeling met motiverende, digitale leermiddelen op het gebied van Taal, Rekenen en 21st century skills.’

Tijdens de workshop krijgt u een snelle inkijk in o.a. Taalverhaal en Got It en daarna gaan we uitgebreid in op ‘Mijn Talent’, een online leeromgeving met vakoverstijgende projecten rondom 21st century skills voor groep 5 t/m 8.


Zwijsen

De 21e eeuw stelt andere eisen aan het onderwijs. Enerzijds gaat het dan om de inhoud van het curriculum en de vaardigheden die erbij passen. Maar het gaat ook om de manier waarop het leren afgestemd gaat worden op de leerling als uniek persoon. Met een betere leermotivatie en betere leerprestaties als resultaat. Er zijn vele manieren waarop persoonlijk leren gerealiseerd kan worden en bij elke vorm past een andere inzet van ICT. Tijdens deze interactieve presentatie maakt u een stappenplan richting uw eigen vorm van persoonlijk leren met ICT. Daarbij nemen Jos Cöp (Uitgeverij Zwijsen) en Gert Custers (Innofun/BCO-onderwijsadvies) u tevens mee in de wereld van de leermiddelen van  de toekomst. Niet alleen met mooie vergezichten, maar ook met een kijkje in de ontwikkelkeuken en suggesties voor een succesvolle implementatie.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*