Home » Trendrapport 2015

Trendrapport 2015

Het iXperium publiceert jaarlijkse het trendrapport. Het doel van dit trendrapport is om technologische ontwikkelingen in kaart te brengen die (mogelijk) relevant zijn voor het onderwijs, om zo alle technologie die in het iXperium is up-to-date te houden, en in te spelen op nieuwe ict-ontwikkelingen.

Er bestaan meer trendrapports waarin de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van ‘technology-enhanced learning’ worden voorspeld. Zo heeft de Amerikaanse organisatie Educause het ‘Horizon Report‘, en Kennisnet het ‘Kennisnet Trendrapport‘. Deze trendrapports gaan voor een groot deel in op trends die ook onderwijskundig van aard zijn, zoals ‘flipping the classroom’ of ‘gepersonaliseerd leren’. Het iXperium trendrapport doet dit niet; het bespreekt vooral algemene technologische ontwikkelingen die relevant zijn voor het onderwijs, omdat het doel vooral is om de ict-voorzieningen van het iXperium actueel te houden. Dat maakt dat dit trendrapport een iets andere focus heeft dan de eerder genoemde voorbeelden.

iXperium Trendrapport 2015

Share