Talenten van kinderen gebruiken om een klassenprobleem op te lossen?

08-03-2016 door Koen Steeman

Sinds februari 2016 is het ICT-leerarrangement “Show your talent” van start gegaan in het iXperium Nijmegen, met als doel:


Probleemoplossend denken en handelen stimuleren in combinatie met het gebruik van ICT om leervragen van kinderen op te lossen.


Koen Steeman, Petran Meertens, Mechelien Sip en Stijn Hendriks van het iXperium Nijmegen hebben samen dit arrangement ontwikkeld voor leerkrachten in het basisonderwijs.

We leven in een tijd waarin kinderen elke dag in aanraking komen met allerlei prikkels van binnenuit en van buitenaf. Elk kind is elke dag bezig zijn of haar weg hier in te zoeken door keuzes te maken. Om kinderen te helpen en te begeleiden in deze zoektocht is het van belang dat we proberen recht te doen aan verschillen tussen kinderen. Ieder kind heeft zijn verschillende manieren en voorkeuren voor leren. Ook heeft een kind eigen onderwijsbehoeften. Het is voor de leerkracht elke keer weer een uitdaging om hier mee om te gaan. “Wanneer maak ik gebruik van een bepaald talent en welke ICT-middelen passen daarbij?” en “Hoe moet ik een kind helpen om zijn verschillende talent(en) verder te ontwikkelen?” Dit zijn vragen die dagelijks gesteld worden in het onderwijs. We gaan in dit arrangement uit van de verschillende talentgebieden die door Gardner beschreven zijn. We hebben echter wel een bewuste keuze gemaakt om voor de volgende 5 talenten activiteiten uit te werken:
– Taal, verbaal-linguïstisch
– Rekenen, logica
– Muziek
– Lichaam, beweging
– Beeldend, creatief

Om leerkracht en kind te helpen willen we in het iXperium werken vanuit een “echt” klassenprobleem. Door te werken vanuit eigen talenten komen we samen tot meerdere passende oplossingen. Door middel van ICT (in de breedste zin van het woord) faciliteren we de kinderen en de leerkracht om in hun eigen onderwijspraktijk met hun talenten aan de slag te gaan.

Maatschappelijke belang
Om van onze kinderen echte wereldburgers te maken moeten we de kinderen in de gelegenheid brengen om ze zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Dit willen we bereiken door kinderen intrinsieke te motiveren. Een kind zal inzicht in zichzelf moeten krijgen om later passende keuzes te maken in zijn of haar leven. Wij kunnen de kinderen helpen door ze bewust te maken van verschillende talenten in uiteenlopende situaties. Als een kind hier mee om leert gaan, neemt de kans op betere prestaties aanzienlijk toe. Gezien de groeiende verscheidenheid van levensverhalen van leerlingen die samenkomen in één school is het van belang dat het onderwijs kinderen hier mee leert omgaan.

Talentontwikkeling
Het onderwijs doet, traditioneel gezien vooral een beroep op de verbaal-linguïstische (taal) en logisch-mathematische (rekenen) intelligentie. Leerlingen blijken echter verschillende manieren te hebben om met de stof bezig te zijn. Iedereen vindt wat anders prettig. Ze leren dan ook het best en het meest als het onderwijs is afgestemd op de verschillende intelligenties. De school wil de leerlingen bereiken door de diverse intelligenties te beschouwen als ingangen tot de leerstof.

Wat gebeurt er voorafgaand aan het bezoek aan het iXperium in de klas?
De leerkracht gaat in de klas samen met de kinderen in gesprek over verschillende talenten. Weten de kinderen zelf welke talenten er zijn? Om de leerlingen in groepen in te delen en bewust te laten worden hoe je naar problemen kunt kijken, maken we gebruik van de MI-test. Na het bespreken van de verschillende leerstijlen deelt de leerkracht de kinderen in groepen in naar gelang hun voorkeur voor een talent. Naast het zoeken naar het talent van de kinderen gaat de leerkracht in de klas met de kinderen op zoek naar een gezamenlijk “klassenprobleem”, bijvoorbeeld: het aanleren en onthouden van het stappenplan voor werkwoordspelling.

Het bezoek aan het iXperium
In het iXperium gaan de kinderen met hetzelfde talent aan de slag met allerlei ICT-tools die passen bij het talent. Deze tools zijn zorgvuldig geselecteerd door de mediamentoren. De leerkracht zal tijdens het bezoek positieve feedback geven aan de kinderen en talentgroepjes met behulp van Classdojo. Deze feedback wordt op het einde met de kinderen gezamenlijk besproken om te kijken hoe de leerkracht het proces van het bezoek ervaren heeft. Elk talentgroepje krijgt eerst tijd om te “ontdekken”. De kinderen gaan zelf met de verschillende materialen, apps, tools aan de slag om te kijken wat het doet en wat je ermee kan. Deze fase wordt zo min mogelijk gestuurd door de begeleider. Na de “ontdekfase” gaan de kinderen naar de “overlegfase”. De kinderen gaan eerst individueel nadenken over een mogelijke oplossing van het klassenprobleem. Natuurlijk denkend aan de materialen die ze zo net gebruikt hebben. Dit doen we met het placematmodel. Na de individuele sessie gaan de kinderen hun ideeën delen en kiezen ze samen een oplossing. Nu de oplossing bedacht is gaan de kinderen aan de slag met het uitwerken van het plan voor de oplossing, want dit zullen ze aan het einde van het bezoek kort moeten presenteren aan de rest van de groep en aan de leerkracht. Hiervoor gebruiken ze een plankaart. De kinderen kunnen na het schrijven van het plan natuurlijk aan de slag met het uitvoeren van het plan. Ze ervaren dan al zelf eventuele belemmeringen en stellen zo hun plan bij, op deze manier wordt er ervaringsgericht gewerkt. Het einde van het bezoek staat in het teken van delen en presenteren aan de rest van de groep en de leerkracht. De leerkracht heeft hier wel een actieve rol, namelijk de verschillende talentgroepjes bevragen op hun plan. Ook het geven van tips en tops is hier een belangrijke activiteit.

Na het bezoek
De leerkracht neemt alle plannen mee naar school en loopt dus als het ware met vijf kant en klare lesideeën, die door de kinderen zijn ontworpen en bedacht, naar buiten om aan de slag te gaan met het oplossen van het klassenprobleem. Het mooie van dit arrangement is ook dat een kind erachter kan komen dat een bepaald talent helemaal niet bij hem of haar past. Kinderen hebben meerdere talenten. Met behulp van dit arrangement kun je het kind helpen die te ontdekken. Hoeveel inbreng en betrokkenheid van je kinderen kun je nog meer krijgen als leerkracht?

Stijn Hendriks
Mediamentor iXperium Nijmegen
stijn.hendriks@ixperium.nl
Twitter: @hendriks_stijn

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*