Tag: kennisnet

Robotica, informatiebeveiliging en privacy

08-01-2018

Hoe gebruik je een robot in je les? Voldoe je wel aan de nieuwe privacywet? En werken we eigenlijk wel veilig? Lastige vragen voor scholen. De PO-Raad en Kennisnet helpen scholen met dit soort ict-vraagstukken. Binnenkort starten hierover twee versnellingsvragen. Na afronding van de versnellingsvragen delen de PO-Raad en Kennisnet de resultaten met de sector zodat iedere school hier gebruik van kan maken.

Handboek Digitale Geletterdheid

08-01-2018

In november publiceerde Kennisnet het Handboek Digitale geletterdheid. Dat leerlingen tegenwoordig ook digitaal geletterd moeten zijn is duidelijk. Wat dat dan precies inhoudt kun je lezen in dit handboek. Ze moeten in ieder geval leren om veilig en effectief gebruik te naken van digitale toepassingen en ze moeten voorbereid zijn op een toekomst waarin digitale media en toepassingen een grote rol spelen.

Model_21e_eeuwse_vaardigheden Kennisnet

Nieuw model 21e-eeuwse vaardigheden

02-02-2016

1 februari presenteerde Kennisnet hun nieuwe model voor 21e-eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden hebben leerlingen in de toekomst nodig. Ze zijn daarom ook belangrijk en richtinggevend voor het onderwijs. Een belangrijk verschil met het vorige model is dat digitale geletterdheid niet meer als apart itme in het model staat. Dit onderdeel is in het nieuwe model uitgesplitst naar ict-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. Het nieuwe model laat ook beter zien dat er een overlap is tussen de verschillende onderdelen.

Handig! De monitor Jeugd en media van Kennisnet

24-06-2015

Hoe gebruiken jongeren (digitale) media om te leren en te ontdekken? Oftewel: hoe zetten ze tablets, smartphones en laptops in voor school en hobby’s? Dat was de vraag van Kennisnet. Ze enquêteerden 1741 leerlingen. En ze zochten een aantal jongeren thuis op.

brochure kennisnet

Gedragscode sociale media voor leerlingen – brochure kennisnet

20-04-2015

Kennisnet heeft een brochure gemaakt over sociale veiligheid op school en internet. Een veilige omgeving is belangrijk voor leerlingen. Daarom is er veel aandacht voor online pesten en ongewenst gedrag. De brochure van Kennisnet helpt scholen om een sociaal veilig klimaat te realiseren, online en offline.