Competenties leidinggeven aan onderwijs en ict

25-02-2016 door Justine van den Berg

18 februari presenteerde het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict tijdens een iXpiratiemiddag voor schoolleiders de Competities Leidinggeven aan onderwijs en ict. Deze set competenties heeft het iXperium/CoE ontwikkeld in samenwerking met de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm. Ruim 80 schoolleiders van primair en voortgezet onderwijs namen deel aan de iXpiratiemiddag. Marijke Kral, Lector Leren met ict, gaf in haar welkomstwoord aan dat deze middag een mooi startpunt is voor meer gezamenlijke activiteiten zodat het iXperium straks ook bruist voor schoolleiders.

Associate Lector AnneMarieke van Loon presenteerde de set competenties en lichtte de onderbouwing hiervan toe. Ze ging in op het belang hiervan en de rol die de schoolleider heeft in het op gang brengen en houden van schoolontwikkeling. Om leren en lesgeven met ict op school te realiseren, wordt een beroep gedaan op de competenties van de schoolleider. In haar interactieve presentatie liet AnneMarieke de schoolleiders ook kennismaken met de iX-box, een uitgebreide toolkit waarmee lerarenopleidingen en het onderwijswerkveld (po, vo en mbo) zich verder kunnen professionaliseren op het gebied van leren en lesgeven met ict. Iedere deelnemer kreeg een exemplaar van de iX-box mee naar huis. Op de site is de volledige iX-box ook te raadplegen.

iXpiratiemiddag schoolleiders 180216Herman Rigter, directeur ict bij de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm (VSAT), vertelde hoe hij met collega’s werkt aan de professionalisering van leraren en leidinggevenden. ICT is een belangrijk speerpunt voor de VSAT-scholen. Samen met het iXperium/CoE ontwikkelde Rigter de set competenties Leidinggeven aan onderwijs en ict. Deze competenties worden gebruikt in de masteropleiding voor leidinggevenden van de VSAT. De competenties zijn volgens Rigter een waardevol instrument dat kan dienen als “handvat en spiegel voor leidinggevenden in heel Nederland die zich verder willen ontwikkelen”.

Daarna konden de deelnemers zelf aan de slag. Onder begeleiding van onderzoekers van het iXperium konden ze deelnemen aan workshops Design thinking, Learning Analytics in het onderwijs, Future lab en het Vormgeven van een professionaliseringsaanpak voor schoolteams.

iXpiratiemiddag schoolleiders 180216   iXpiratiemiddag schoolleiders 180216

iXpiratiemiddag schoolleiders 180216         iXpiratiemiddag schoolleiders 180216

Uiteraard was er tijdens de borrel voldoende tijd om te netwerken en kennis en ervaringen te delen. Uit de reacties bleek dat veel schoolleiders het een zinvolle middag vonden met relevante onderwijsvraagstukken waar ze handreikingen hebben gekregen om hiermee aan de slag te gaan. De schoolleiders gaven ook aan een beter beeld te hebben gekregen van het iXperium en op nieuwe ideeën te zijn gebracht. En daar doen we het natuurlijk voor!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*