Schoolleider, wist u dat…?

25-05-2016 door Pieter van Rooij

Nijmegen, 25 mei 2016

Beste schoolleider,

Sinds ruim een jaar is iXperium Nijmegen volop in bedrijf. Dat leerkrachten met hun klas of team bij ons op bezoek kunnen komen voor een schoolprogramma is waarschijnlijk al lang bij u bekend. Maar wist u ook dat we deze schoolprogramma’s in overleg ook bij u op school kunnen komen draaien? Op die manier bereiken we uw hele team tegelijk en kunnen we ons aanpassen aan uw situatie.

In ons eerste jaar hebben we al veel leerkrachten mogen ontvangen op onze iXpiratiemiddagen. Op deze middagen hebben we het afgelopen schooljaar aandacht besteed aan 21st century skills en programmeren en robotica. In het schooljaar 2016-2017 organiseren we wederom twee iXpiratiemiddagen. De eerste zal plaatsvinden op 12 oktober 2016 en begint al aardig vaste vormen aan te nemen. Deze middag zal in het teken staan van ‘Recht doen aan verschillen met (methode)software’. De verwachting is dat alle grote partijen (Malmberg, Zwijsen, Noordhoff, Blink, Thieme-Meulenhof, Snappet, Oefenweb, Gynzy, Jeelo, Prowise etc.) enthousiast zullen meewerken aan dit evenement. We vragen hen om te presenteren wat ze in de nabije toekomst aan digitale middelen gaan ontwikkelen en om workshops te verzorgen hoe leerkrachten de reeds aanwezige software meer adaptief kunnen inzetten. Na deze middag bent u helemaal up to date en kunt u deze kennis meenemen in het verwezenlijken van uw huidige visie en eventuele visies en strategieën voor de toekomst, met name gericht op ‘Gepersonaliseerd Leren’. We hebben nu al vernomen van scholen dat zij deze middag hebben opgenomen in de jaaragenda om met hun hele team aanwezig te zijn. U kunt zicht aanmelden via deze link.

Voor leerkrachten die graag praktisch aan de slag gaan hebben we de QuiX georganiseerd. Dit zijn korte workshops waarin de leerkracht in 1,5 uur een les van volgende week herontwerpt met ict. Deze workshops worden ongeveer eens per maand in het iXperium gehouden, maar zijn ook te boeken voor bijvoorbeeld een studiedag of teamvergadering. QuiX’ zijn gevalideerd door het lerarenregister. Hier kan men zien welke QuiX er de komende maanden worden gegeven en kan men zich tevens direct inschrijven. Graag willen we u uitdagen mee te denken in ons aanbod. Mochten er onderwerpen zijn die u graag in een QuiX behandeld zou willen zien, laat het ons weten!

Wij zijn van mening dat leren en lesgeven met ict een onmisbare competentie is voor de hedendaagse leerkracht. We pleiten er daarom voor om deze competentie onderdeel te laten zijn van de voortgangs- en functioneringsgesprekken die u op school voert. Om u hierbij te helpen heeft het iXperium Centre of Expertise leren met ict samen met de opleiding en het werkveld een aantal hulpmiddelen ontwikkeld. Zo is de publicatie ‘Eindkwalificaties leren en lesgeven met ict‘ een prachtig praatpapier. De eerste Pabo studenten die de vaardigheden bezitten om ict op een 21-eeuwse manier actief en betekenisvol in te zetten in een rijke leeromgeving zijn inmiddels afgestudeerd. In welke mate kunnen we deze competenties ook van huidige leerkrachten verwachten? Op basis van de eindkwalificaties is ook de iX-ray app ontwikkeld. Deze app is individueel of als team te gebruiken om in beeld te brengen hoe men denkt over de eigen vaardigheid. Mediamentoren van het iXperium begeleiden u graag in het gebruik van deze app. Meer informatie over de iX-ray vindt u hier. Overigens zijn er ook competenties voor leidinggeven aan ict geformuleerd. De complete toolbox (iX-box) is hier te vinden.

Schoolleider, wist u dat er door uw bestuur in al het bovenstaande is geïnvesteerd? Dat betekent dat het voor u kosteloos te gebruiken is wanneer u werkt bij een van de aangesloten schoolbesturen. De programmamanagers van het iXperium denken graag met u mee over hoe uw school haar doelen op het gebied van professionalisering omtrent leren en lesgeven met ict/ rechtdoen aan verschillen kan bereiken!

Met vriendelijke groet,

Petran Meertens
(coördinator iXperium HAN Pabo Nijmegen, petran.meertens@ixperium.nl)
Marinus Janssen Steenberg
(contactpersoon voor SPOG, Lijn83 en SPOM, marinus.janssensteenberg@ixperium.nl)
Peter Jilesen
(contactpersoon voor SPOV en Optimus, peter.jilesen@ixperium.nl)
Pieter van Rooij
(contactpersoon voor Conexus en Sint Josephscholen, pieter.vanrooij@ixperium.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*