Home » Professionalisering en scholing » Minor Design4Learning

Minor Design4Learning

In de minor Design4Learning leren (toekomstige) professionals hoe ze creatieve oplossingen kunnen ontwerpen voor onderwijs en leren met behulp van ict. De deelnemers hebben verschillende achtergronden, qua opleiding, discipline en schooltype. Samen verdiepen ze zich in de theorie en de praktijk rondom het ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen. Daarnaast werken ze in co-creatie aan innovatieve oplossingen voor praktijkvraagstukken van scholen en organisaties. Tot slot toetsen ze het ontworpen leerarrangement in de praktijk, om te onderzoeken wat het effect is.

In de minor doorlopen de deelnemers de design-thinking-stappen. Daarbij is veel aandacht voor digitale geletterdheid, creativiteit, kritisch denken en probleemoplossingsvaardigheden. De werkvormen sluiten hierbij aan. Vanzelfsprekend blijft het werkveld tijdens de looptijd van de minor betrokken, tot en met de feedback op het ontworpen leerarrangement.

Leerdoelen

  • Analyseren van praktijkvragen over leren en differentiëren met ict
  • Bedenken van innovatieve oplossingen
  • Verbanden leggen tussen onderwijskunde, creativiteit en technologie
  • Ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen waarmee je recht kunt doen aan verschillen tussen leerlingen of studenten
  • Multidisciplinair samenwerken

Meer informatie en inschrijven

Heb je nog specifieke vragen? Neem dan contact op met Jan.Knuivers@han.nl, Marja.Flipse@han.nl of Anne-Marieke van Loon.

Share