Home » Professionalisering en scholing » Inzicht in jouw ict-gebruik met de iX-ray

Inzicht in jouw ict-gebruik met de iX-ray

iX-ray, wat kan ik daar mee?
De iX-ray Leren met ict is een app die ontwikkeld is voor leraren om een beeld te krijgen van hun ict-gebruik in de praktijk. Leidend hierin zijn de Eindkwalificaties Leren en lesgeven met ict, die ontwikkeld zijn door het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict. Dit zijn de competenties waarover leraren moeten beschikken om ict effectief in te zetten in hun onderwijs en leerlingen te begeleiden in ict-geletterdheid.

Met behulp van foto’s en filmpjes uit de onderwijspraktijk, waar je jezelf aan spiegelt, krijg je een terugkoppeling van waar jij staat t.a.v. deze eindkwalificaties en waar je je verder in kunt ontwikkelen.

De huidige iX-ray is ontwikkeld voor leraren uit het primair onderwijs.

Hoe kan ik de iX-ray inzetten?

Individueel
Je kunt de iX-ray gebruiken zonder een account aan te maken. Via de app krijg je een beeld van de eigen ontwikkeling van ict-geletterdheid én de integratie van ict in jouw onderwijs.

Met collega’s in school of in teamverband
Je kunt de iX-ray goed als instrument gebruiken tijdens studiedagen, workshops of in een teambijeenkomst. De uitkomsten leveren input aan de dialoog over de huidige en gewenste inzet van ict in het onderwijs en geven richting aan de professionalisering.

Hoe kan ik me doorontwikkelen?
Met het doorlopen van de app, krijg je niet alleen een beeld van waar je staat, maar ook suggesties voor competenties waarin je je door kunt ontwikkelen.

Het iXperium/CoE heeft een Professionaliseringstoolkit Leren en lesgeven met ict ontwikkeld. Centraal in de toolkit staan de Eindkwalificaties Leren en lesgeven met ict. Op basis van deze eindkwalificaties is een leerlijn Leren en lesgeven met ict ontwikkeld en een Professionaliseringsaanpak.

Het iXperium biedt i.s.m. de iXperium Academie een programma aan voor leraren van besturen die aangesloten zijn bij het iXperium. Dit programma bestaat uit o.a. iXpiratiemiddagen, workshops en trainingen. Daarnaast is het mogelijk om maatwerktrajecten te initiëren, waarbij de iXperium Academie en de school/het bestuur, samen een traject ontwikkelen.

Neem hiervoor contact op met één van de programmamanagers:

 

Share