Home » Professionalisering en scholing » Eindkwalificaties

Eindkwalificaties

Schermafbeelding 2014-11-25 om 13.01.52Leren en lesgeven met behulp van ict is in het onderwijs steeds belangrijjker. Dit stelt andere eisen aan leraren en vraagt nieuwe competenties en vaardigheden van leraren. Daarom hebben de lerarenopleidingen van HAN Pabo en het Instituut voor Leraar en School (HAN ILS) de eindkwalificaties Leren en Lesgeven met ict gedefinieerd. In de eindkwalificaties hebben we de competenties uitgewerkt naar gedragsindicatoren van startbekwame leraren.

De eindkwalificaties zijn dekkend voor de Kennisbasis ICT 2013 en de Mediawijsheid-competenties van Mediawijzer.net. Deze zijn aangevuld en geordend op basis van literatuurstudie naar 21ste-eeuwse vaardigheden.

Je vindt alle eindkwalificaties omschreven in de folder Eindkwalificaties Leren en Lesgeven met ict

Share