Home » Professionalisering en scholing

Professionalisering en scholing

Eigentijds onderwijs vraagt om leraren die ict-vaardig zijn en ict effectief weten in te zetten. Een vereiste is dat zij daarvoor zelf ict-geletterd zijn en creatief kunnen omgaan met ict. Het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict heeft een brede, uitdagende professionaliseringsaanpak ontwikkeld waarin alle competenties aan bod komen. De aanpak wordt verder uitgebreid met professionalisering voor leidinggevenden.

Professionaliseringsaanpak

Centraal in de professionaliseringsaanpak staan inspireren, samen leren, experimenteren en creatief ontwerpen. Ieder programma biedt een mix aan werkvormen en besteedt aandacht aan de onderwijspraktijk van de deelnemers. Voor de lerarenopleiding zijn de competenties vertaald naar de eindkwalificaties ict-geletterdheid, pedagogisch-didactische ict-vaardigheden en competenties om te leren en te innoveren. De competenties zijn uitgewerkt in gedragsindicatoren, die de basis zijn voor de leerlijn Leren en lesgeven met ict van de lerarenopleidingen van de HAN. Daarnaast bevat de toolkit een professionaliseringsaanpak voor lerarenopleiders en competenties voor leidinggevenden: wat hebben zij nodig om leiding te geven aan onderwijs en ict in hun schoolorganisatie?

Lijn 1 – ict geletterdheid besteedt met name aandacht aan de thema’s instrumentele en informatievaardigheid en mediageletterdheid. De professionalisering focust op groei van de eigen kennis, maar ook op de houding ten opzichte van ict, het creatief ict-gebruik en de vaardigheden om studenten en leerlingen te helpen bij de ontwikkeling van ict-geletterdheid.

Lijn 2 – Leren en lesgeven met ict richt zich op leraren die de stap willen zetten naar de integratie van ict in het onderwijs. De focus ligt op de verbinding naar de eigen onderwijspraktijk, didactische vaardigheden en gebruik en competenties om te leren en innoveren. Centraal staan integraal ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen en inbedding van ict en onderwijs in het curriculum.

In de Professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict staan beide lijnen duidelijk beschreven.

Focus bepalen

Leren en lesgeven met ict beslaat een breed gebied. Een weloverwogen keuze binnen de professionaliseringsaanpak is belangrijk. Het iXperium/CoE ontwikkelde daarvoor een methode voor monitoring en de iX-ray.

 


 

iX-ray

De iX-ray Leren met ict is een app die ontwikkeld is voor leraren om een beeld te krijgen van hun ict-gebruik in de praktijk.
Lees meer >>


Honoursprogramma

Het honoursprogramma Educatie Open Sourced daagt excellente bachelor-studenten van de faculteit Educatie van de HAN uit om hun rol als onderwijsveranderaar of opleidingsvernieuwer vorm te geven. Onderwijsprofessionals kunnen interessante vraagstukken aandragen voor het programma. Lees meer >> 


 Minor Design4Learning

In de minor Design4Learning leren (toekomstige) professionals hoe ze creatieve oplossingen kunnen ontwerpen voor onderwijs en leren met behulp van ict. Lees meer >>


Meer info

 

Share