Home » Producten

Producten


thumbnail monitoringMonitoring leren en lesgeven met ict

Hoe staat het ervoor met de ict-competenties van lerarenopleiders, leraren en studenten? Het monitoronderzoek van het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict brengt dit in beeld.
Lees meer >>


thumbnail eindkwalificatiesProfessionaliseringstoolkit iX-box

Het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict ontwikkelde de Professionaliseringstoolkit Leren en lesgeven met ict. Met deze toolkit kunnen lerarenopleidingen zich verder ontwikkelen tot opleidingen waar ict-bekwame leraren worden opgeleid.
Lees meer >>


thumbnail minorMinor

In deze minor bedenk en ontwerp je samen met studenten van verschillende opleidingen creatieve oplossingen met ict, die uitgaan van de talenten van leerlingen. 
Lees meer >>


trendrapportTrendrapport

Onlangs heeft het iXperium haar jaarlijkse trendrapport uitgebracht. Het doel van het trendrapport is om technologische ontwikkelingen in kaart te brengen die (mogelijk) relevant zijn voor het onderwijs, om zo alle technologie die in het iXperium is up-to-date te houden, en in te spelen op nieuwe ict-ontwikkelingen.
Lees meer >>


Share