iXperium / Centre of Expertise Leren met ict op iXpeditie in Estland

10-06-2016 door Pierre Gorissen

In april brachten de onderzoekers van het iXperium / Centre of Expertise leren met ict van de HAN een bezoek aan Estland. Tijdens vier intensieve dagen gingen ze op iXpeditie en bezochten ze een aantal scholen en universiteiten in Estland. Om inspiratie op te doen, kennis te halen én om kennis en ervaringen te delen met de collega’s daar.

Estland is wellicht niet het eerste land waar mensen aan denken als het gaat over leren met ict. Toch kwam het de afgelopen jaren regelmatig voorbij in het nieuws. Bijvoorbeeld naar aanleiding van het invoeren van het e-Residency, een elektronisch burgerschap waarmee ook niet-inwoners van Estland toegang kunnen krijgen tot diensten, zoals het starten van een bedrijf of het verrichten van bankzaken online. Omdat ook voor Estland duidelijk was dat de praktijk niet altijd gelijk is aan wat er in het nieuws over verteld werd waren de onderzoekers zeker ook geïnteresseerd in die verschillen.

Ti20160417_155532jdens het bezoek aan de e-Estonia showroom, maar ook in gesprekken met bewoners van Estland, werd duidelijk dat de digitaliseringsactiviteiten gericht op elektronisch burgerschap voor de eigen burgers een stuk verder zijn dan de mogelijkheden voor niet-inwoners. Bijna alle overheidszaken (met uitzondering van trouwen, scheiden en het kopen/verkopen van een huis) kunnen elektronisch gebeuren. Gegevens van en over inwoners zijn gekoppeld en digitaal beschikbaar via een elektronische ID-kaart. Dat betekent dat inwoners aan één kaart genoeg hebben als buskaart, maar dat ook hun elektronisch patiëntdossier en cijfers en diploma’s op die manier ontsloten worden. Een concept waar zeker niet alle Nederlanders zich even gelukkig bij zouden voelen. Toch lijkt de meerderheid van de 1,3 miljoen Esten er geen enkel probleem mee te hebben.

Tijdens de bezoeken aan een aantal scholen in zowel Tallinn als Tartu bleek dat ook in Estland scholen worstelen met het op de juiste manier implementeren van leren met ict. Daar waar ook de schoolleiders er achter staan en zelf het goede voorbeeld geven ontstaat draagvlak. Zeker als de leraren zelf mee mogen praten over de verschillende niveaus van professionalisering.
Voor scholen waar studenten opgeleid worden voor een baan in de ict blijkt het moeilijk om de studenten tot aan het diploma in de school te houden omdat bedrijven de goede studenten al voor die tijd een baan aanbieden. ICT wordt binnen Estland gezien als dé groeisector binnen de arbeidsmarkt.

Met de universiteit in Tartu werd informatie uitgewisseld over de verschillende projecten en activiteiten. Bij de universiteit in Tallinn werd een bezoek gebracht aan een centrum dat enigszins vergelijkbaar is met de iXperium labs. De samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en werkveld, zoals het iXperium / Centre of Expertise die hanteert werd hier genoemd als iets waar men wel naar streeft, maar die nog lang niet zo goed van de grond af kwam als bij de HAN.

Samenvattend heeft de reis de nodige inspiratie opgeleverd die verwerkt worden in het nieuwe businessplan dat nu opgesteld wordt voor het iXperium / Centre of Expertise leren met ict. Duidelijk is ook dat veel van de uitdagingen waar het vanuit het iXperium gewerkt worden, internationaal ook actueel zijn en dat ook daar mogelijkheden tot samenwerking en kennisuitwisseling liggen.
20160417_171020

 

 

Tags:
Geplaatst onder: Internationaal | Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*