Ontwikkelingspsychologie bestuderen via Facebook

25-04-2016 door Justine van den Berg

Kun je zware studiestof als ontwikkelingspsychologie bestuderen via Facebook? Eerstejaars Pabo-studenten doen dit en ze vinden het nog leuk ook! Lerarenopleiders Bas ter Avest, Willemijn van Gurp en Femmy Augustus merkten dat studenten het een uitdaging vonden om het dikke studieboek: ‘An Introduction to Child Development’ van Keenan en Evans te bestuderen. Tijdens het traject Pabo van de Toekomst (een traject waarin lerarenopleiders zich professionalisering en ict-rijk onderwijs ontwerpen) bedachten ze een nieuwe opzet. Bas kwam met het idee om Facebook te gaan gebruiken, Willemijn en Femmy gingen er ook echt mee aan de slag.

Bij de onderwijseenheid Ontwikkelingspsychologie krijgen studenten iedere week een serie hoorcolleges en werkcolleges. Ze moeten zich voor de colleges goed voorbereiden door het Engelstalige boek te bestuderen en dit vinden eerstejaars studenten lastig. In het college worden korte fragmenten getoond, maar is nooit de tijd om bijvoorbeeld een heel TED-talk te bekijken. Terwijl studenten juist die verdieping of praktische toepassing heel bruikbaar vinden. Via Facebook krijgen ze de links naar de TED-talks en filmfragmenten rondom ontwikkelingspsychologie die ze op een moment dat het hen uitkomt rustig kunnen bekijken. Ze krijgen stapsgewijs inspirerende video’s en artikelen die de stof uit het boek verdiept of juist praktisch zichtbaar maakt. Het is belangrijk om juist ook plezier te hebben om kennis uit te wisselen. Het mooie is dat studenten ook zelf video’s vinden die de stof verheldert of praktisch toepasbaar maakt en die vervolgens weer via Facebook delen met hun medestudenten.

Voor het nieuwe studiejaar hebben Bas, Willemijn en Femmy alweer ideeën om de werkwijze uit te breiden. Is de beste optie een persoonsaccount op Facebook of een groep of pagina. En gaan er ook fictieve  persona’s meedoen die zich gedurende de onderwijseenheid ontwikkelen? Vanuit het idee student als partner kunnen misschien ouderejaars studenten die persona’s gaan beheren, dat houdt de leerstof ook in het vervolg van de studie actief en levend. Ideeën zijn er genoeg.

Activerende werkcolleges met Aurasma
Willemijn en Femmy bedachten ook een andere manier om de studenten van de februari-stroom betekenisvol aan de slag te laten gaan met de theorie. Wat dacht je van een ontdekkingstocht door de ontwikkelingstheorieën en het brein van de mens? In de werkcolleges gaven Willemijn en Femmy de studenten de opdracht om in kleine groepen te werken met Aurasma. Deze tool wordt ingezet om een onderzoekende en actieve houding te bevorderen. De studenten moesten bedenken hoe ze de theorie meer tot leven konden laten komen. Daarnaast moesten de studenten een koppeling maken naar de praktijk waar de eerstejaars na deze onderwijseenheid kennis mee gaan maken. Ook was het doel om een koppeling te maken naar de eigen ontwikkelingsverhalen van studenten. Met hulp van medewerkers van het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict maakten de studenten eigen opdrachten met Aurasma. Iedere groep koos een eigen onderwerp en techniek. Ze konden video’s, animaties of greens screens gebruiken maar ook foto’s of tekst.

Gedifferentieerd onderwijs op maat
In het volgende werkcollege gingen de studenten de ontdekkingstocht uitvoeren. De opdracht kaarten lagen verspreid in het gebouw en de studenten liepen met hun smartphone of tablet door het gebouw om de opdrachten en theorie tot leven te laten komen en verzamelden deze informatie voor de tergkoppeling. Willemijn en Femmy merkten dat ze met de opdracht inspeelden op de onderwijsbehoeften van de studenten. De een kreeg ruimte voor zijn creativiteit en gebruikte ict-hulpmiddelen in de uitwerking en de ander voelde zich juist goed in de theoretische verdieping. Deze opzet biedt meer aanknopingspunten voor verschillende type studenten om de stof zich eigen te maken. De studenten zagen meteen hoe gevarieerd de uitwerking van de verschillende groepen was. Ze merkten ook dat het nog best lastig is om kort en bondig iets over ingewikkelde stof te vertellen en ook nog boeiend in beeld te brengen. Daarnaast ervaarden de studenten welke ict-rijke opdrachten voor henzelf wel of niet werkte. Daarbij leren studenten in deze opzet ook hoe ze moeten samenwerken en gemeenschappelijke doelen kunnen halen. Een mooie dubbelslag waar zowel de lerarenopleiders als de studenten trots op kunnen zijn.

Willemijn en Femmy gaan na hun traject van Pabo voor de toekomst gewoon verder met ontwikkelen. Ze onderzoeken hoe ze hun werkcolleges activerend, gedifferentieerd voor verschillende studenten kunnen aanbieden, met verdiepingsmogelijkheden en verbinding naar de praktijk.

Knelpunten los je samen op
Er ging ook nog wel wat fout, want als je techniek in je les haalt loop je natuurlijk het risico dat iets nog niet werkt zoals je hoopt. Laat je iedereen op hetzelfde Aurasma-account werken of niet? Werken de video’s die je uploadt via de app? Als je zelf nog niet goed weet hoe iets werkt is dat lastig. Tegelijkertijd leer je van ieder onderdeel wat niet meteen goed gaat. Samen met studenten losten deze lerarenopleiders de knelpunten ook weer op. Studenten regelden de techniek als het niet meewerkte en kenden de weg naar het iXperium.

Een paar tips
Wil je zelf aan de slag met Facebook of Aurasma in je les dan hebben onze lerarenopleiders een paar tips:

  • begin simpel en laat je niet afschrikken door veel keuzemogelijkheden of technische knelpunten, dus probeer het gewoon uit eventueel in een kleine groep. De lerarenopleiders hebben eerst ook zelf Aurasma-opdrachten gemaakt en voor een green-screen gestaan om goed voorbereid te zijn en te ervaren waar studenten eventueel tegen aan kunnen lopen en hoe leuk zo’n opdracht is.
  • vraag hulp bij de collega’s van het iXperium. De samenwerking met mediamentoren en specialisten vonden zowel de lerarenopleiders als studenten inspirerend! En wie weet kom je er zelfs nog leerlingen uit het PO of VO tegen die je kunnen helpen.
  • durf los te laten en accepteer het als iets niet meteen goed gaat. Laat studenten/collega’s meedenken over een oplossing.
  • zorg dat jij en de studenten er plezier aan beleven!

Meer weten?
Heb je nog vragen aan Bas, Willemijn of Femmy of aan één van de studenten? Laat het dan weten. Wil je zien wat de studenten/lerarenopleiders doen op Aurasma/Facebook? Check out what I saw in Aurasma op je computer/laptop en volg HAN Child Development. Installeer de Aurasma App op je telefoon en scan het plaatje op je scherm van je computer om het effect van Aurasma te ervaren. Willemijn en Femmy nodigen je ook om deel te nemen in de facebookgroep HAN Child Development.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*