Ontwikkeling Spelsimulatie iXpeditie Maatwerk

10-02-2017 door Justine van den Berg

Blog van Annemarieke van Loon

Afgelopen half jaar zijn de studenten van het Institute of Information and Computing Science van de Universiteit van Utrecht aan de slag gegaan met de ontwikkeling van het digitale gedeelte van de spelsimulatie voor iXpeditie Maatwerk. Met de spelsimulatie krijgen schoolteams zicht op hoe je maatwerk met ict kunt vormgeven op basis van het onderwijsconcept en welke implicaties dit heeft voor de uitwerking in de klas en voor de school. Het is ook de bedoeling dat studenten in de lerarenopleidingen het spel straks kunnen spelen zodat zij meer zicht krijgen op wat maatwerk met ict inhoudt en wat dit betekent voor de schoolorganisatie. Gedurende het ontwerpproces zijn er verschillende testrondes geweest met toekomstige gebruikers (leraren en studenten) en experts op het gebied van spelsimulaties. Op 3 februari presenteerden de studenten hun eindproduct.

Over het spel
De spelwereld stelt een school voor, waarbij de overgang van een klassiek schoolsysteem naar een meer gepersonaliseerd en leerlinggerichte aanpak centraal staat. De spelers starten met het maken van keuzes voor hun eigen klas, maar beslissen uiteindelijk ook samen over belangrijke aspecten op schoolniveau (zoals de inbreng van de leerling, de wijze van toetsing, inzet van ict, samenwerking etc.) Het spel wordt gespeeld in 3 levels met meerdere rondes. Het doel van het spel is om keuzes te maken met betrekking tot verschillende actoren en factoren. De effecten van de keuzes die worden gemaakt, worden bijgehouden door middel van zogenaamde “KPI’s” (Key Performance Indicators), dit zijn: leerlingresultaten, effectieve leertijd, leerlingmotivatie, oudertevredenheid en leerkrachttevredenheid.

Na het spelen van ieder level bepalen de spelers gezamenlijk het scenario waarin de school zich bevindt door te stemmen op een meerkeuzevraag/ dilemma. Daarnaast wordt bijgehouden hoe de school scoort op zelfregie en differentiatie. Deze twee overzichten zijn altijd duidelijk zichtbaar in beeld voor de spelers en dienen als leidraad om het spel tot een zo goed mogelijk einde te brengen en met elkaar in gesprek te gaan over de gezamenlijke visie op maatwerk met ict.
Het spel is ontwikkeld op basis van de “Dimensies van gepersonaliseerd leren”. In deze publicatie wordt het begrip “personaliseren van leren” en de invulling hiervan nader beschreven.

Vervolg
Na de ontwikkeling van het digitale gedeelte is de projectgroep van iXpeditie Maatwerk nu bezig met de vormgeving van het analoge deel. Het spel wordt namelijk hybride van opzet met digitale en face-to-face elementen. In het voorjaar testen we de totale spelsimulatie bij schoolteams en studententeams. Op basis hiervan vindt de doorontwikkeling en het onderzoek plaats waardoor het spel daarna ook gespeeld kan worden door basisscholen die zich bezinnen op de vraag “hoe ze maatwerk op school willen vormgeven?”.

Geplaatst onder: iXpeditie Maatwerk | Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*