Onderzoek naar Maakonderwijs in het primair onderwijs

09-07-2018 door Pierre Gorissen

Scholen in het primair onderwijs willen Maakonderwijs binnen het thema Wetenschap & Technologie (W&T) implementeren. Bij Maakonderwijs (“leren door te maken”) wordt kennis stapsgewijs opgebouwd door het maken van de verbinding tussen de fysieke en de abstracte wereld. Het implementeren van Maakonderwijs in het onderwijs vergt het ontwikkelen van nieuwe onderwijsactiviteiten en bijbehorende vakdidactiek. Veel leraren voelen zich niet bekwaam als maker of als begeleider van Maakonderwijs. Ze hebben behoefte aan concrete vakdidactische en pedagogische handreikingen en vinden die nog onvoldoende in bestaande literatuur.

Het iXperium / Centre of Expertise Leren met ict gaat onderzoeken hoe Maakonderwijs op een goede manier in het W&T onderwijs in het primair onderwijs kan worden geïmplementeerd. Hierbij werken onderzoekers, leraren van scholen voor primair onderwijs, lerarenopleiders van de HAN Pabo, mediamentoren en andere ondersteuners samen. Het onderzoek gaat in september 2018 van start en duurt zestien maanden. Het wordt gefinancierd door het NRO.

Het project onderzoekt welke leerdoelen van W&T met Maakonderwijs kunnen worden ingevuld, welke vakdidactische en pedagogische principes daarbij horen, en welke competenties en professionalisering leraren  daarvoor nodig hebben.
Tijdens het project wordt een leerlijn voor Maakonderwijs binnen W&T ontworpen, worden vier leerarrangementen met bijbehorende lerarenhandleiding voor Maakonderwijs ontwikkeld, uitgevoerd, geëvalueerd, bijgesteld, opnieuw uitgevoerd en onderzocht. Er wordt een professionaliseringskader opgesteld op basis waarvan de leraren worden ondersteund tijdens de voorbereiding en uitvoering. Onderzocht wordt of deze ondersteuning voldoet of tussentijds moet worden bijgesteld. Dit levert aan het eind van het project en beproefd professionaliseringskader op. Ook maakt het project een aantal korte kennisclips met uitleg over Maakonderwijs door leraren voor leraren.
Alle opbrengsten van het project: de leerlijn, de leerarrangementen en lerarenhandleiding, het professionaliseringskader, de kennisclips, en de onderzoeksresultaten, worden online via ixperium.nl en tijdens de twee kennisdelingsbijeenkomsten vrij gedeeld met iedereen die ermee aan de slag wil.

Zodra de data voor de kennisdelingsbijeenkomsten bekend zijn, zullen we die ook via deze site bekend maken.

Tags:
Geplaatst onder: iXspace, Onderzoek | Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*