Home » Onderzoek en ontwikkeling » Professionaliseringstoolkit iX-box

Professionaliseringstoolkit iX-box

Leren en lesgeven met behulp van ict is in het onderwijs steeds belangrijker. Leraren moeten over de competenties beschikken om hun leerlingen voor te bereiden op een toekomst waarin ict-geletterdheid van groot belang is voor leren en werken. Daarom ontwikkelde het iXperium / Centre of Expertise Leren met ict de iX-box, een Professionaliseringstoolkit Leren en lesgeven met ict. Met deze toolkit kunnen lerarenopleidingen en het onderwijswerkveld (po, vo en mbo) zich verder professionaliseren op het gebied van leren en lesgeven met ict.

Toolkit in het kort
Centraal in de professionaliseringstoolkit staan de Eindkwalificaties Leren en lesgeven met ict. Dit zijn de competenties waarover leraren moeten beschikken om ict effectief in te zetten in hun onderwijs en leerlingen te begeleiden in ict-geletterdheid. Op basis van deze eindkwalificaties is een leerlijn Leren en lesgeven met ict ontwikkeld en een Professionaliseringsaanpak voor lerarenopleiders. Voor elk van deze onderdelen is een uitgebreide onderbouwing beschikbaar met meer informatie over de uitgangspunten en achtergronden.

De toolkit bestaat uit

Van de brochure Eindkwalificaties Leren en lesgeven met ict is ook een Engelstalige versie beschikbaar

Lees ook de blogs van ervaringsdeskundigen:
Zet alles tegelijk in gang – Lerarenopleider Jantien de Jong
Zonder borging verdampt de aandacht – Onderwijskundige Dennis Rutten
Breng het geleerde meteen in de praktijk – Opleidingscoordinator Martijn Smits
Totaalconcepten voor opleiden, onderwijs en onderzoek – Bestuursadviseur John Schobben
Herkenbaar, Behapbaar, inzetbaar en ruimte om te experimenteren – directeur Ruud Levering
Helder handvat voor po en vo in heel Nederland = directeur ICT Herman Rigter

Meer informatie?

Voor informatie over de inhoud van de publicaties, neem contact op met Anne-Marieke van Loon, projectleider Professionaliseringstoolkit.

 

Share