Home » Onderzoek en ontwikkeling » Organisatie van personaliseren van leren

Organisatie van personaliseren van leren

De diversiteit in het onderwijs neemt toe en scholen staan voor de uitdaging om maatwerk te realiseren. Eigentijds onderwijs doet recht aan verschillen tussen leerlingen en stimuleert talentontwikkeling: de ontwikkelbehoefte en interesses van de lerende staan centraal en niet langer de beheersing van lesstof op een bepaald moment. Dit gepersonaliseerd leren vraagt een andere organisatie van het onderwijs, bijvoorbeeld door de inzet van adaptieve digitale leermiddelen, flexibele groeperingsvormen en integratie van binnen- en buitenschools leren.  

Het personaliseren van leren met ict vraagt om een nieuwe werkwijze en om alignment tussen het onderwijsconcept, de uitwerking daarvan in de klas en de organisatie van dat onderwijs in de school. Dit betekent dat personaliseren van leren niet alleen een aangelegenheid is van de leraar zelf, maar van de gehele schoolorganisatie en de leidinggevende.

De onderzoekslijn De organisatie van gepersonaliseerd leren richt zich op drie thema’s:

  • wat zijn effectieve en efficiënte manieren om personaliseren van leren te organiseren?
  • wat vraagt dat van de verschillende actoren en hoe kunnen ze dat leren?
  • wat betekent dit voor leidinggevenden?

Het iXperium/CoE Leren met ict werkt hier op verschillende manieren aan:


Personaliseren van leren

Recht doen aan verschillen tussen leerlingen is voor veel scholen en leraren een lastige opgave. Zij staan voor de uitdaging om met ict individuele leerbehoeftes in beeld te brengen en aanpassingen op maat te doen op het gebied van didactiek, pedagogiek, curriculum en leeromgeving. Lees meer >>


iXpeditie Maatwerk

Het RAAK-project iXpeditie Maatwerk ontwikkelt en onderzoekt een spelsimulatie waarmee schoolteams en toekomstige leraren in beeld kunnen brengen waar zij op dit moment staan als het gaat om maatwerk met ict in de klas. Lees meer >>


Competenties leidinggevenden

Schoolleiders hebben een spilfunctie bij het op gang brengen en houden van schoolontwikkeling. Het iXperium/CoE Leren met ict ontwikkelde daarom een set competenties voor leidinggeven aan onderwijs en ict. Lees meer >>


 

Share