Home » Onderzoek en ontwikkeling » Onze ontwikkelkringen » iXperium ontwikkelkring Primair onderwijs

iXperium ontwikkelkring Primair onderwijs

Ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen
In de ontwikkelkring Primair onderwijs werken, net als in de ontwikkelkring van vo en mbo, met multidisciplinaire designteams bestaande uit leraren van de school, een onderzoeker, ict-expert en een vakinhoudelijkontwikkelkring poe expert (lerarenopleider). De designteams ontwerpen ict-rijke leerarrangementen die recht doen aan verschillen tussen leerlingen.

We werken resultaatgericht en onderzoeksmatig en gebruiken creatieve werkvormen die aansluiten bij de methodiek ‘design thinking’. We betrekken leerlingen en het team van de school zoveel mogelijk bij het meedenken over het ontwerp en evalueren van prototypes.

Een leerarrangement kan een les, een lessenreeks, een volledige leerlijn of een specifieke aanvulling op een bestaande methode zijn. Kenmerkend is dat we inzetten op een beredeneerde opbouw en inzet van (digitale) leermiddelen, lesopbouw, organisatie, begeleiding, werkvormen en evaluaties. We willen de mogelijkheden van ict ten volle benutten, de leerarrangementen ict-rijk maken!

In schooljaar 2015/2016 zijn negen designteams in de regio Arnhem en Nijmegen van start gegaan. Het ene team is al verder met haar ontwerp dan de andere school. Feit is dat ze allemaal enthousiast zijn en dat men met veel verschillende thema’s aan de slag is gegaan.

ontwikkelkring po2

De designteams:
Brakkenstein (van Stichting Sint Josephscholen Nijmegen) wil de ict-geletterdheid van hun leerlingen én leraren bevorderen. Zij ontwerpen een programma voor onder- midden- en bovenbouw waarin zowel de leerlingen als de leraren gestimuleerd worden om ict op een meer creatieve manier in te zetten.

De Sieppe (van Stichting Primair Onderwijs Groesbeek) én speciaal basisonderwijs De Focus (van Stichting Primair onderwijs Venray) ontwerpen, naast de huidige rekenmethode, een programma voor het automatiseren van rekensommen, aangepast aan niveau, tempo en rekenstrategieën van leerlingen. De film hieronder illustreert het praktijkprobleem dat ze willen aanpakken in het designteam.

De Adalbertschool (van Lijn 83) wil de huidige rekeninstructie verrijken met digitale instructie afgestemd op de niveauverschillen tussen leerlingen.

De Oversteek (van Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal) laat de creatieve talenten van leerlingen floreren door multimedia in te zetten tijdens boostmiddagen waar creatieve vakken worden gegeven. Ook basisschool De Oversteek heeft een filmpje gemaakt dat laat zien waar zij als team aan willen werken.

De Bogaard (van Optimus Primair Onderwijs) oriënteert zich op het thema ‘deep learning’ en overweegt om een designteam in te richten om deep learning concreet in de lespraktijk vorm te geven.

De Verwondering (van Stichting Convexus) oriënteert zich op het IPC Assessment for Learning programma. Dit assessment is gericht op leren en is ontworpen om leerlingen te helpen leren en te laten genieten van wat ze leren.

Het Talent (van Stichting Convexus) gaat experimenteren met MATH om beter aan te kunnen sluiten bij leerbehoeften van leerlingen wat betreft niveau, interesse, rekenstrategieën en voorkeuren voor leermiddelen.

De Julianaschool (van Stichting Fluvius) ontwerpt een module uit de leerlijn geschiedenis voor meerbegaafde leerlingen. De leerlingen worden uitgedaagd om op onderzoekende en zelfstandige wijze de leerstof eigen te maken.

Lees ook de blogs over de ontwikkelkringen
De ontwikkelkring van PO Nijmegen nu ook begonnen
Crash course design thinking in de ontwikkelkring

 

Hieronder vind je resultaten van de eerdere designteams in het primair onderwijs:

(Hoog)begaafdheid leerlingen:

Dyslectisch of leeszwakke leerlingen

Rekenen

Spelling

Studievaardigheden

Kleuters

Share