Home » Onderzoek en ontwikkeling » Onze ontwikkelkringen » Ontwikkelkringen in voortgezet onderwijs

Ontwikkelkringen in voortgezet onderwijs

Ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen
In de ontwikkelkring van het Voortgezet onderwijs werken we, net als in de ontwikkelkringen van het po en mbo, met multidisciplinaire designteams (in het vo ook wel leergemeenschappen genoemd). De designteams bestaan uit leraren van de school, een onderzoeker en een vakinhoudelijke expert (lerarenopleider) van het Instituut voor Leraar en School. Regelmatig zetten we ook de denkkracht van ict-experts in om de teams te ondersteunen bij de oriëntatie en het ontwerp.

voDe designteams ontwerpen ict-rijke leerarrangementen die recht doen aan verschillen tussen leerlingen. We werken resultaatgericht en onderzoeksmatig en gebruiken creatieve werkvormen die aansluiten bij de methodiek ‘design thinking’. Leerlingen en ook het team van de school worden zoveel mogelijk betrokken bij het meedenken over het ontwerp en evalueren van prototypes.

Een leerarrangement kan een les, een lessenreeks, een volledige leerlijn, een specifieke aanvulling op lessen of bestaande methode zijn. Kenmerkend is dat we inzetten op een beredeneerde opbouw en inzet van (digitale) leermiddelen, lesopbouw, organisatie, begeleiding, werkvormen en evaluaties. We willen de mogelijkheden van ict ten volle benutten, de leerarrangementen ict-rijk maken!

De Alliantie Voortgezet Onderwijs is in schooljaar 2014/2015 gestart met zes designteams. Dit schooljaar (2015/2016) is het Quadraam Gelderse Onderwijs Groep, met twee designteams begonnen.

De designteams van De Alliantie VO
Zes scholen van de Alliantie hebben designteams ingericht die onderzoeken hoe je kunt omgaan met verschillen met behulp van ict. Elke school heeft daarbinnen haar eigen focus gekozen. In vier van deze scholen (Citadel, MaasWaal, Mondial en Stedelijk Scholengemeenschap) nemen onderzoekers en lerarenopleiders van de HAN deel. De andere twee scholen (Stedelijk Gymnasium en DominicusCollege) worden bijgestaan door een onderzoeker/lerarenopleider van het Radboud Academie. Overkoepelend werken de onderzoekers en lerarenopleiders van de HAN en het Radboud Academie intensief samen.

Het Citadel College ontwikkelt een werkwijze waarin leerlingen meer eigenaarschap gaan ervaren over hun eigen leren. Er wordt nagedacht over een digitaal reflectieportfolio dat zelfregulering van leerlingen bevordert.

Het Dominicus College wil de manier waarop de determinatie van vwo- en havo-leerlingen in de gemengde brugklassen plaatsvindt verbeteren. Door de kwaliteit van de toetsen en de zelfreflectie van de leerlingen te verbeteren willen ze bereiken dat aan het eind van de brugklas de leerlingen een kwalitatief onderbouwd oordeel krijgen betreffende de plaatsing in vwo of havo.

De vmbo-locatie van het Maaswaal College wil een gedifferentieerd onderwijsaanbod voor hun leerlingen realiseren. De school wil werken aan differentiatie naar niveau (in drie niveaugroepen) met behulp van nieuwe technologie.

Het Mondial College wil met behulp van iPads leerlingen motiveren en meer onderwijs op maat aanbieden. Het designteam heeft vier verschillende ict-toepassingen uitgekozen om in leerarrangementen toe te passen en te evalueren. Classdojo; Google-classroom; Edpuzzle; uitlegvideo’s ( voor Duitse grammatica).

Het Stedelijk Scholengemeenschap ontwikkelt een meer gedifferentieerd aanbod voor vwo-leerlingen in gemengde brugklassen met inzet van ict.

Het Stedelijk gymnasium wil inzetten op meer differentiatie door het gebruik van ict-toepassingen in de les. Om draagvlak voor differentiatie met inzet van ict te bereiken is in het eerste jaar vooral ingezet op bewustwording van leraren van de stand van zaken met betrekking tot differentiatie en verkenning van de mogelijkheden van ict. Vanaf schooljaar 2015-2016 werkt de school met individuele devices per leerling. Het designteam heeft nu als taak om de voorbereiding van deze vernieuwing te ondersteunen (scholing leraren, mediaruimte en mediateam, didactisch afkijken 2.0).

De designteams van het Quadraam

’t Venster wil (digitale) tools ontwikkelen om leerlingen van het vmbo beter te leren plannen en organiseren.

Het Maarten van Rossum wil de leerlingen van de theoretische leerweg in de gemengde brugklassen vmbo beter op maat bedienen met inzet van ict.

Lees ook de blogs over de ontwikkelkringen vo:
Docenten vo aan de slag in ontwikkelkring

 

 

Share