Home » Onderzoek en ontwikkeling » Onze ontwikkelkringen

Onze ontwikkelkringen

Binnen de iXperium Ontwikkelkringen ontwerpen we in multidisciplinaire designteams ict-rijke leerarrangementen. Een designteam bestaat uit leraren van een school, een lerarenopleider, een onderzoeker, een ict-expert en een student. Een leerarrangement kan verschillende vormen aannemen, van een lessenserie tot een leerlijn of een aanvulling op de bestaande methode.

Ontwikkelkringen in het primair onderwijs

In de ontwikkelkring Primair onderwijs werken we met multidisciplinaire designteams bestaande uit leraren van de school, een onderzoeker, ict-expert en een vakinhoudelijkontwikkelkring poe expert (lerarenopleider). De designteams ontwerpen ict-rijke leerarrangementen die recht doen aan verschillen tussen leerlingen.
Lees meer >>


Ontwikkelkringen in het voortgezet onderwijs

In de ontwikkelkring van het Voortgezet onderwijs werken we met multidisciplinaire designteams. De designteams bestaan uit leraren van de school, een onderzoeker en een vakinhoudelijke expert (lerarenopleider) van het Instituut voor Leraar en School. Regelmatig zetten we ook de denkkracht van ict-experts in om de teams te ondersteunen bij de oriëntatie en het ontwerp.
Lees meer >>


Ontwikkelkringen in het middelbaar beroepsonderwijs

In de ontwikkelkring van het mbo werken we met multidisciplinaire designteams. De designteams bestaan uit leraren (en soms ook leidinggevenden) van de (mbo) opleiding(en), een onderzoeker en een vakinhoudelijke en didactische expert (lerarenopleider) van het Instituut voor Leraar en School. Regelmatig zetten we ook de denkkracht van ict-experts in om de teams te ondersteunen bij de oriëntatie en het ontwerp.
Lees meer >>


Share