Home » Onderzoek en ontwikkeling » Onderzoek algemeen

Onderzoek algemeen

Onderzoek vormt een belangrijk onderdeel binnen de werkzaamheden van IXperium/Centre of Expertise leren met ict. De belangrijkste, overkoepelende onderzoeksvraag die het iXperium/CoE zich stelt is:
“Hoe kunnen we onderwijs op micro- en mesoniveau zodanig vormgeven dat leraren(teams) duurzaam recht kunnen doen aan verschillen tussen leerlingen met behulp van ict en ict-geletterde jongeren opleiden? En wat is daarvoor nodig in termen van opleiding, professionalisering, (leer)middelen en organisatieontwikkeling?’

Voorbeelden van deelvragen

Uit de onderzoeksvraag komen een aantal deelvragen voort. Hieronder een aantal voorbeelden hiervan.
Recht doen aan verschillen met ict op micro-niveau:
Hoe kan de leraar onderwijs vormgeven dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen met behulp van ict?
Recht doen aan verschillen met ict op meso-macro niveau:
Wat betekent recht doen aan verschillen tussen leerlingen met behulp van ict voor de organisatie van de school?
Het opleiden van ict-geletterde jongeren:
Waaruit bestaat ict-geletterdheid en welke leerdoelen worden geformuleerd?
Effectieve professionaliserings- en opleidingsarrangementen:
Welke professionaliserings- en opleidingsarrangementen wat betreft leren en lesgeven met ict zijn effectief voor zittende en aankomende leraren (initieel en postinitieel)? Wat werkt voor welke leraren?

Hoe wordt onderzoek gedaan?

iXperium/CoE gebruikt onderzoeksactiviteiten als monitoring, evaluatieonderzoek, meta-analyses en opdrachtonderzoek om antwoord te krijgen op bovenstaande onderzoeksvragen.

Lopende onderzoeken:

Leren en lesgeven met ict in de lerarenopleiding
Evaluatie iXperium ontwikkelkring
Gebruikersonderzoek

Share