Home » Onderzoek en ontwikkeling » iXperium designteams » Designteams in het vo

Designteams in het vo

Designteams in het vo

Een groot aantal scholen en schoolbesturen binnen het vo werkt in iXperium-designteams aan ict-rijk onderwijs dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen. De ontwerpvragen waar zij aan werken, zijn heel divers. Eén van de scholen richt zich bijvoorbeeld op de inzetbaarheid van gamification voor de ontwikkeling van computervaardigheden.

Voorbeeld uit de praktijk

  • Alliantie Voortgezet Onderwijs (2017)
    Verschillende scholen van de Alliantie Voortgezet Onderwijs namen deel aan designteams. Eén van de scholen wilde meer onderwijs op maat ter verbetering van de onderwijskwaliteit en samen inspirerend aan de slag met onderwijsontwikkeling. De samenwerking kwam goed op gang toen het team een keuze had gemaakt uit mogelijke aanpakken voor onderwijs op maat. Het designteam leverde uiteindelijk een aantal concrete producten op: een portfolio voor zelfgestuurd leren door plusleerlingen, een studiewijzer voor wiskunde, een studiekaart voor mens & maatschappij en een organisatiestructuur voor gepersonaliseerd leren. En de deelnemers ontwikkelden duidelijkere opvattingen en meer visie op het gebied van ict voor recht doen aan verschillen en leerden op een andere, creatievere manier te kijken naar differentiatie. Het portfolio voor zelfregulerend leren kan schoolbreed worden gebruikt en de voorwaarden voor gepersonaliseerd leren werden duidelijk. Tot slot beschikt de school nu over een organisatiemodel voor gepersonaliseerd leren.

    Eindrapportage Leergemeenschappen Omgaan met verschillen met behulp van ict – Alliantie VO (2017)

Share