Home » Onderzoek en ontwikkeling » iXperium designteams » Designteams in het po

Designteams in het po

Een groot aantal scholen en schoolbesturen binnen het po werkt in iXperium-designteams aan ict-rijk onderwijs dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen. De ontwerpvragen waar zij aan werken, zijn heel divers. Eén designteam onderzoekt bijvoorbeeld het herontwerp van het eigen onderwijs om kinderen op een betekenisvolle manier met de aanwezige ict-middelen te laten werken. Een ander team richt zich op adaptief leren rekenen met ict.   

Voorbeelden uit de praktijk

  • Adalbert Basisschool in Mook (2017)
    De Adalbert Basisschool werkte al met digitaal rekenonderwijs, maar wilde daarin graag twee verbeterslagen maken: meer interactie tussen leerlingen en verhoging van hun vaardigheid op het gebied van logisch redeneren en het lezen van grafieken en tabellen. Het iXperium designteam ontwikkelde instructievideo’s, waarmee leerlingen van verschillende niveaus zelfstandig en in hun eigen tempo aan de slag kunnen. De Adalbert Basisschool werkt inmiddels met de ontwikkelde instructievideo’s en heeft bovendien een theoretisch fundament voor uitrol van deze werkwijze in andere vakken. Het leerarrangement is breed inzetbaar en kan ook op andere scholen ingezet worden.

 

  • OBS De Oversteek (2017)
    OBS De Oversteek organiseert jaarlijks een aantal ‘boostmiddagen’ om extra aandacht te geven aan (ontwikkeling van) talent binnen de vakken muziek, drama, handvaardigheid, tekenen en techniek & natuur. De school wilde de leerlingen tijdens deze boostmiddagen actiever aan het werk krijgen en meer stimuleren om een onderzoekende leerhouding aan te nemen. Het iXperium designteam ontwikkelde een lessencyclus volgens het model Ontwerpend leren en creatief denken. Daarnaast neemt de school ‘ontwerpend leren’ op in het nieuwe onderwijsconcept.

Andere ontwerpvragen zijn bijvoorbeeld: Hoe kan de ict-geletterdheid van leerlingen én leraren bevorderd worden? Hoe ontwerp je een programma voor het automatiseren van rekensommen, aangepast aan niveau, tempo en rekenstrategieën van leerlingen? Hoe ontwerp je een module die meerbegaafde leerlingen uitdaagt om onderzoekend en zelfstandig te leren?

Meer weten over de aanpak, resultaten en uitdagingen van iXperium designteams? Klik dan door naar het

Evaluatie-iXperium-Designteams-CLC-Nijmegen-Samen-onderwijs-met-ict-ontwerpen

Evaluatierapport-CLC-Arnhem-iXperium-als-leerwerkplaats

Resultaten designteams in het po

(Hoog)begaafdheid leerlingen:

Dyslectisch of leeszwakke leerlingen

Rekenen

Spelling

Studievaardigheden

Kleuters

Share