Home » Onderzoek en ontwikkeling » iXperium designteams » Designteams in het mbo

Designteams in het mbo

Een groot aantal scholen en schoolbesturen binnen het mbo werkt in iXperium-designteams aan ict-rijk onderwijs dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen. De ontwerpvragen waar zij aan werken, zijn heel divers.

Voorbeeld uit de praktijk

  • ROC de Leijgraaf (2017)
    Binnen ROC de Leijgraaf werkten drie verschillende designteams aan de ontwikkeling van ict-rijke leerarrangementen. Eén van de teams richtte zich op de voorbereiding van leerlingen op het zoeken van werk of het kiezen van een vervolgopleiding (LOB). Het team ontwikkelde samen met leerlingen een methodiek waarin social media een belangrijke rol spelen. Leerlingen mochten zelf kiezen of en hoe ze social media zouden inzetten om te leren reflecteren op eigen kwaliteiten en motieven. De leerlingen vinden de LOB-gesprekken leuker en hebben vaker tussentijds contact met de leraren. De leraren kunnen de ontwikkeling van de leerlingen beter volgen en hebben makkelijker contact met hen. Daarnaast deden ze nieuwe kennis op over loopbaanleren en over de inzet van social media in het onderwijs. Ook leerden ze hoe ze onderzoeksmatig onderwijs met inzet van social media kunnen ontwerpen. Het designteam ontwikkelde bovendien een handleiding voor leraren die op dezelfde manier willen werken en gaat de methodiek verdiepen door er alle loopbaancompetenties een plek in te geven.Evaluatie designteams ROC de Leijgraaf 2016-2017

Resultaten designteams in het mbo

Share