Home » Onderzoek en ontwikkeling » iXperium designteams

iXperium designteams

Onze Designteams

De iXperium designteams zijn een belangrijk onderdeel van het programma van het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict. In de designteams ontwerpen leraren, lerarenopleiders, onderzoekers, ict-experts en studenten ict-rijke leerarrangementen voor de deelnemende school. Dit is bijvoorbeeld een les, een lessenreeks of een volledige leerlijn. Centraal staat een onderwijskundig vraagstuk over recht doen aan verschillen tussen leerlingen en de inzet van ict daarbij. Onderzoekers van het iXperium/CoE evalueren de designteams om te beoordelen wat die oplevert voor scholen en leerlingen en deze methode van onderwijsvernieuwing verder te verbeteren.

Werkwijze

iXperium designteams werken volgens de methode Design thinking resultaatgericht en onderzoeksmatig aan eigen ontwerpvragen. Ze gaan daarbij uit van de behoefte van de deelnemende school. Die wil bijvoorbeeld met ict meer recht doen aan verschillen tussen leerlingen, in tempo, verwerkingsvormen of niveau. Uit die wens ontstaat de ontwerpvraag, waar het leerarrangement een oplossing voor zou kunnen bieden. De deelnemers brengen ieder hun eigen kennis en ervaring in en verrijken die met nieuwe kennis en ervaringen die ze als designteam opdoen tijdens het ontwerpproces. De nieuwe inzichten en werkwijzen maken het onderwijs beter, zowel in de praktijk van de deelnemende school als in het onderwijsprogramma van de lerarenopleiding.

Onderzoek naar designteams

De onderzoekers en experts brengen kennis in, ondersteunen processen en evalueren de werkwijze en opbrengsten van designteams. Wat werkte goed? Wat werkte minder? Wat kunnen we daaruit leren voor de aanpak van toekomstige designteams en welke facetten vragen om nader onderzoek? Alle informatie wordt vastgelegd in een evaluatierapport.


 Designteams in het po


Designteams in het vo


Designteams in het mbo

Share